Bộ môn Máy & Ma sát học

BỘ MÔN MÁY VÀ MA SÁT HỌC 

Địa chỉ: Phòng 105 – C8, Đại học Bách khoa Hà nội
Điện thoại: 04.3.8680073
Chủ nhiệm bộ môn: TS. Bùi Tuấn Anh