Lịch sử

1956
     Thành lập Liên khoa Cơ - Điện
 
 
1960
     Thành lập Liên khoa Cơ khí - Luyện kim.
 
 
1966
     Liên khoa tách ra thành 3 khoa: Chế tạo máy, Động lực và Luyện kim.
 
 
1986
     Khoa Chế tạo máy hình thành các bộ môn lớn, trong cơ chế quản lý 2 cấp
 
 
1995
     Tái thành lập khoa Cơ khí trên cơ sở ba khối: Công nghệ Cơ khí, Cơ học kỹ thuật và Cơ khí Động lực.
 
 
2000
     Bộ phận Máy lạnh và Thiết bị nhiệt tách ra, thành lập Viện khoa học và công nghệ Nhiệt - Lạnh.
 
 
2006
     Bộ phận Cơ khí động lực tách ra khỏi Khoa Cơ khí, thành lập viện Cơ khí động lực.
 
 
2009
     Thành lập Viện Cơ khí trên cơ sở sáp nhập khoa Cơ khí và Trung tâm thực hành Công nghệ Cơ khí