Học bổng - tuyển dụng

Học bổng công ty Santomas Việt Nam

Học bổng công ty Santomas Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường ĐHBKHN và Công ty Satomas Việt Nam, hàng năm, công ty sẽ lựa chọn một số sinh viên ưu tú tham gia chương trình thực tập, nhận học bổng và làm việc tại công ty. Viện Cơ Khí xin trân trọng thông báo cơ hội thực tập, học bổng và cơ hội làm việc tại công ty Satomas Việt Nam thuộc tập đoàn Satomas cho năm học 2017-2018