Nghiên cứu

Bộ môn Cơ học vật liệu và kết cấu. Văn phòng C3-201. Điện thoại: 024. 38680103.

Nhân lực gồm 11 cán bộ giảng dạy và 2 cán bộ thí nghiệm: 2 GS, 4 PGS, 4 TS, 1 ThS, 1 KS, 1 cử nhân.

Cơ sở vật chất của bộ môn gồm

  • 01 phòng làm việc chung 201-C3.
  • Phòng thí nghiệm Sức bền vật liệu 101, 103-C3.
  • Phòng thí nghiệm Vật liệu chất dẻo và Composite ở số 3 ngõ 15 đường Tạ Quang Bửu.

Đào tạo đại học (xem thêm ở mục đào tạo về sau đại học)

  • Bộ môn giảng dạy cho các ngành cơ khí, cơ điện tử, cơ khí động lực, nhiệt lạnh, dệt may.
  • Bộ môn đào tạo cử nhân, kỹ sư chuyên ngành sản xuất chất dẻo và composite.

Sơ lược lịch sử phát triển của bộ môn

  • Năm 2012, bộ môn Cơ học vật liệu và kết cấu được thành lập từ việc sáp nhập bộ môn Cơ học vật liệu và bộ môn Sức bền vật liệu.
  • Năm 2008, sinh viên ngành sản xuất chất dẻo và composite khóa đầu là khóa 48 tốt nghiệp do bộ môn Cơ học vật liệu phụ trách đào tạo.
  • Năm 1995, sinh viên ngành Cơ tin học kỹ thuật khóa đầu là khóa 35 tốt nghiệp, do bộ môn Cơ học vật liệu, bộ môn Sức bền vật liệu và một số bộ môn khác phụ trách đào tạo. Ngành Cơ tin học kỹ thuật sau chuyển thành ngành Cơ điện tử.
  • Năm 1970, bộ môn Cơ học ứng dụng được thành lập, năm 1995 đổi tên là bộ môn Cơ học vật liệu. Bộ môn giảng dạy môn Cơ học ứng dụng (với các kiến thức tĩnh học, động học, động lực học, nguyên lý máy, chi tiết máy, sức bền vật liệu) cho các ngành không phải là ngành Cơ khí của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và môn Vật liệu phi kim cho ngành Cơ khí (sau đổi tên thành môn Vật liệu chất dẻo và composite).
  • Năm 1957, bộ môn Sức bền vật liệu được thành lập ban đầu giảng dạy 2 môn Sức bền vật liệu và Cơ học kết cấu.