Đào tạo

BỘ MÔN HÀN VÀ CÔNG NGHỆ KIM LOẠI

Địa chỉ: Phòng 306, Nhà C1-ĐHBK, Số 1 – Đường Đại Cồ Việt – Hà Nội
Email: bmhan-fme@hust.edu.vn
Điện thoại: 04.3869 2204
Fax: 04.3868 4543