Nghiên cứu

Nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu của Bộ môn

o    Động lực học và điều khiển hệ nhiều vật.

o    Động lực học máy và rôbốt.

o    Động lực học và Điều khiển các hệ cơ-điện tử.

o    Các phương pháp điều khiển hiện đại.

o    Động lực học và Điều khiển rôbốt (dạng chuỗi, song song, hỗn hợp).

o    Động lực học phi tuyến và các ứng dụng trong kỹ thuật.

o    Phương pháp số và công nghệ phần mềm trong động lực học.

o    Hệ phương trình vi phân – đại số trong các hệ cơ điện tử.

o    Tính toán, thiết kế và chế tạo rôbốt công nghiệp, rôbốt dưới nước.

o    Dao động kỹ thuật và Động lực học máy.

o    Dao động công trình dưới tác dụng của hoạt tải khai thác, của gió mưa và động đất.

o    Dao động công trình khi có vết nứt.

o    Chẩn đoán kỹ thuật dựa trên kết quả đo và phân tích dao động. Chẩn đoán rung cho máy và thiết bị quay.

o    Mô hình hóa và điều khiển hệ hụt dẫn động.

o    Tính toán dao động của hệ có cản cấp phân số.

o    Động lực học cơ hệ có đạo hàm cấp phân số.

o    Tối ưu hóa và điều khiển tối ưu hệ động lực.

o    Động lực học và Dao động của hệ nhiều vật.

o    Phân tích dao động thực nghiệm và xử lý tín hiệu số trong cơ học.

o    Cân bằng động lực cho cơ cấu và máy.

o    Động lực học các hệ cơ-sinh và Kỹ thuật chống ồn và rung trong bảo hộ lao động.

o    Các hệ thống động lực trong ô-tô.

o    Phương pháp phần tử hữu hạn trong động lực học công trình.