Đào tạo

Đào tạo

1. Danh mục đào tạo

Danh mục các chuyên ngành phụ trách đào tạo
STT
Chuyên ngành
Ghi chú
1
Kĩ sư KTCK Chuyên ngành Gia công áp lực
2
Cử nhân Công nghệ và khuôn dập tạo hình
3
Cao học Công nghệ tạo hình vật liệu
4
Tiến sĩ Công nghệ tạo hình vật liệu
Danh mục các học phần do BM Gia công áp lực phụ trách:
TT

Học phần

Tóm tắt nội dung

1 Lý thuyết dập tạo hình  Mục tiêu: Sau khi kết thúc học phần, sinh viên nắm được các định luật, nguyên tắc của biến dạng dẻo trong tạo hình vật liệu kim loại, nắm được các phương pháp tinh toán truyền thống (phương pháp giải tích) và phương pháp mô phỏng số để xác định lực và công biến dạng, nắm được các phương pháp tính toán, phân tích ứng suất, biến dạng trong vật liệu khi thực hiện các nguyên công trong tạo hình tấm, khối cụ thể, tính toán được các thông số công nghệ cơ bản trong từng nguyên công.

Nội dung: Kiến thức về các định luật, nguyên tắc cơ bản của gia công áp lực; Các phương pháp xác định lực và công biến dạng truyền thống cũng như những phương pháp số hiện đại, phân tích ứng suất, biến dạng, tính toán các thông số công nghệ cơ bản cho các nguyên công chồn, rèn vuốt, ép chảy, dập khối trong khuôn hở, khuôn kín, đột lỗ, uốn, dập vuốt, lên vành và tóp miệng; Sinh viên thực hiện 2 bài thí nghiệm.

2 Thiết bị Gia công áp lực Mục tiêu: Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về các thiết bị thực hiện các nguyên công tạo hình bằng gia công áp lực như máy ép trục khuỷu, máy dập chuyên dùng, máy kiểu vít (ma sát, cung điện, thủy lực), máy kiểu quay, máy dập tự động; máy búa hơi nước, máy búa không khí nén và các loại máy ép thủy lực. Sinh viên nắm được nguyên lý, phương pháp thiết kế các cụm chi tiết chính của các loại thiết bị.

Nội dung: Kiến thức về Máy ép cơ khí bao gồm: phân loại động học và tĩnh học của cơ cấu biên-trục khuỷu, lực ép danh nghĩa, năng lượng máy, tính toán thiết kế các cụm chi tiết chính của máy; Nguyên lý hoạt động các thiết kế các cụm chi tiết chính của các loại máy kiểu quay, máy xung, máy búa hơi nước, máy búa không khí nén; máy búa cơ khí; Kiến thức về máy ép thủy lực bao gồm truyền dẫn kiểu bơm và bình trữ áp, hiệu suất máy ép và tính toán thiết kế các phần tử thủy lực; Sinh viên thực hiện 2 bài thí nghiệm.

3 Công nghệ dập tạo hình tấm Mục tiêu: Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về công nghệ, thiết kế các chi tiết chính của khuôn dập và xác định được các thông số công nghệ cơ bản của các nguyên công trong tạo hình vật liệu tấm. Trang bị phương pháp để phân tích quá trình tạo hình và lựa chọn thiết bị phù hợp để thực hiện các nguyên công cắt, đột, nguyên công uốn, dập vuốt và các nguyên công tạo hình khác như tóp miệng, lênh vành, miết. Sinh viên còn được trang bị các kiến thức về thiết kế và lựa chọn các chi tiết khuôn và các loại khuôn tiêu chuẩn được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp.

Nội dung: Kiến thức về các nguyên công cắt hình, đột lỗ thực hiện trên các máy vạn năng và cắt bằng khuôn, các phương pháp cắt đột đặc biệt, xếp hình sản phẩm trên băng kim loại, xác định các thông số công nghệ và thiết kế khuôn; Kiến thức về nguyên công uốn bao gồm phân tích đặc điểm biến dạng, xác định các thông số công nghệ và thiết kế khuôn uốn; Kiến thức về nguyên công dập vuốt gồm có phân tích đặc điểm công nghệ, dập vuốt chi tiết cốc trụ, chi tiết hình hộp, dập vuốt biến mỏng thành, các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm dập, phân tích, tính toán công nghệ cho từng bước nguyên công; Kiến thức về các nguyên công tạo hình đặc biệt; Các phương pháp tăng cường khả năng biến dạng của vật liệu; Tính toán thiết kế và lựa chọn các chi tiết khuôn tiêu chuẩn. Sinh viên thực hiện 3 bài thí nghiệm.

4 Công nghệ dập tạo hình khối Mục tiêu: Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về nguyên lý, khuôn và các thông số công nghệ cơ bản của các nguyên công trong tạo hình vật liệu khôi. Sinh viên nắm được các loại phôi, vật liệu đầu vào cho công nghệ dập khối; Ảnh hưởng của nhiệt độ, ảnh hưởng của biến dạng dẻo đến cấu trúc, cơ tính của vật liệu. Phân tích, tính toán các nguyên công tạo hình từ sơ bộ đến các nguyên công hoàn thiện vật dập; Tính toán thiết kế qui trình công nghệ hoàn chỉnh để sản xuất các chi tiết bằng công nghệ dập khối; Trang bị phương pháp để phân tích, tính toán, thiết kế công nghệ và khuôn thực hiên trên các loại thiêt bị vạn năng và các thiết bị chuyên dùng.

Nội dung: Các kiến thức cơ bản về sản xuất và các nguyên công trong dập khối; Phôi, vật liệu sử dụng trong công nghệ tạo hình các chi tiết dạng khối; Phân tích, tính toán các thông số công nghệ rèn, dập trên các máy búa, máy ép trục khuỷu dập nóng, máy rèn ngang và máy chuyên dùng; Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc và cơ tính của kim loại trong các nguyên công dập khối, Tính toán thiết kế các lòng khuôn và khối khuôn; Các nguyên công hoàn thiện sản phẩm; Sinh viên thực hiện 3 bài thí nghiệm.

5 Đồ án gia công áp lực Mục tiêu: Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về tính toán thiết kế một qui trình công công nghệ để chế tạo sản phẩm bằng công nghệ Gia công áp lực bao gồm từ phân tích các phương án công nghệ khả thi, xác định các bước công nghệ, tính toán các thông số công nghệ chính, thiết kế khuôn dập tạo hình, tính toán, thiết kế thiết bị dập tạo hình.

Nội dung: Các kiến thức về xác định qui trình công nghệ, phương pháp tính toán và lựa chọn các nguyên công công nghệ, thiết kế khuôn, xây dựng các bản vẽ lắp khuôn và bản vẽ chế tạo các chi tiết chính của khuôn, thiết kế các cụm chi tiết chính và bản vẽ lắp của các thiết bị thực hiện.

6 Đồ án Thiết kế công nghệ và Chế tạo khuôn dập tạo hình Mục tiêu: Hiểu biết được kết cấu, các chi tiết tiêu chuẩn của các loại khuôn dập tấm, dập khối trong thực tế; Tính toán được công nghệ và lập quy trình công nghệ chế tạo các sản phẩm bằng công nghệ điển hình; Hiểu và nắm được kỹ năng quản lý, bố trí, sắp xếp dây chuyền công nghệ dập một cách hợp lý; Thiết lập được quy trình công nghệ, chọn thiết bị, khuôn mẫu để gia công kim loại bằng áp lực.

Nội dung: Giới thiệu chung; Kết cấu các khuôn dập cơ bản; Kết cấu các chi tiết của khuôn dập; Lắp ráp và điều chỉnh khuôn dập; Công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình khuôn dập tấm; Công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình khuôn dập khối.

7 CN Dập tạo hình đặc biệt Mục tiêu: Sinh viên nắm được các phương pháp dập tạo hình đặc biệt như dập nhờ nguồn chất lỏng cao áp, dập trong môi trường đàn hồi, dập xung điện thủy lực, dập điện từ trường, dập nổ. Trang bị các kiến thức cơ bản cho sinh viên từ lĩnh vực ứng dụng, nguyên lý thực hiện, đặc điểm biến dạng kim loại cho đến thiết kế khuôn, tính toán các thông số công nghệ cơ bản của các công nghệ tạo hình đặc biệt.

Nội dung: Phân tích, tính toán thiết kế công nghệ và khuôn dập bằng chất lỏng cao áp các chi tiết rỗng và các chi tiết vỏ mỏng có hình dạng phức tạp, các thiết bị chính và thiết bị phụ trợ khi thực hiện công nghệ dập bằng nguồn chất lỏng cao áp; Thiết kế công nghệ và khuôn dập trong môi trường đàn hồi, ví dụ như dập bằng cao su; Tính toán các thông số năng lượng và thiết kế công nghệ dập nổ, dập xung điện thủy lực, dập điện từ trường. Điều kiện an toàn và các yếu tố cần quan tâm khi thực hiện các công nghệ tạo đặc biệt.

8 Công nghệ Gia Công Áp Lực Mục tiêu: Sau khi học xong học phần CN Gia Công Áp Lực, sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản nhất, truyền thống và hiện đại về lĩnh vực tạo hình vật liệu kim loại dựa trên biến dạng dẻo (phương pháp gia công không phoi) để chế tạo các chi tiết, sản phẩm cơ khí ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, hàng không, tầu thuỷ, chế tạo máy, xây dựng, quốc phòng, y tế, điện, điện tử (các chi tiết có kích thước trong phạm vi micro mét)… Trang bị kiến thức cơ bản về lý thuyết biến dạng dẻo để có thể hiểu phương pháp tính toán, các kiến thức cơ bản về phương pháp công nghệ để xây dựng được qui trình công nghệ tạo hình cho một chi tiết bất kỳ. Lựa chọn phương án công nghệ và thiết bị phù hợp, tối ưu qui trình công nghệ để tạo hình sản phẩm.

Nội dung: Kiến thức tổng quan về cơ sở vật lý và cơ học của quá trình biến dạng dẻo kim loại; Các kiến thức cơ bản về công nghệ tạo hình vật liệu, phương pháp tính toán, thiết kế và lựa chọn thiết bị thực hiện. Kiến thức về các chủng loại thiết bị ứng dụng trong dập tạo hình, các nguyên công công nghệ dập khối như tạo hình sơ bộ, các nguyên công chuẩn bị, dập tinh tạo hình sản phẩm; các nguyên công cắt, đột, uốn, dập vuốt để chế tạo sản phẩm dạng tấm hoàn chỉnh; công nghệ ép chảy sản phẩm; công nghệ uốn lốc profile; công nghệ tạo hình tĩnh, thủy cơ và các phương pháp tạo hình cao tốc. Sinh viên thực hiện 3 bài thí nghiệm.

9 Ma sát trong gia công áp lực  Học phần “Ma sát trong gia công áp lực” trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về:

– Lý thuyết ma sát giữa phôi và dụng cụ gây biến dạng trong suốt quá trình tạo hình;

– Cách điều chế các chất bôi trơn, cách sử dụng các chất bôi trơn có hiệu quả;

– Một số phương pháp thực nghiệm để đo hệ số ma sát trong quá trình tạo hình vật dập.

10 Thiết kế chế tạo khuôn Giới thiệu cơ sở tính toán và thiết kế các công nghệ gia công khuôn mẫu. Trang bị kiến thức về gia công khuôn kim loại và khuôn ép nhựa.
11 Tự động hoá quá trình tạo hình Giới thiệu cơ sở tính toán và thiết kế các phương tiện cơ khí hoá và tự động hoá dùng trong sản xuất rèn dập, cơ khí hoá và tự động hoá quá trình dập tấm từ phôi liên tục, dập tấm và dập thể tích nguội từ phôi chiếc và quá trình rèn dập khối.
12 Mô hình hóa và mô phỏng số quá trình biến dạng Trang bị các kiến thức cơ bản về các phương pháp tính toán trong mô phỏng, đặc biệt là phương pháp PTHH, các kiến thức cơ bản về thuộc tính cơ học của vật liệu, ứng xử của vật liệu trong quá trình biến dạng, các phương pháp thiết lập mô hình bài toán mô phỏng, đặc biệt là bài toán biên và phương pháp giải bài toán biên;
2. Các hướng nghiên cứu cho sinh viên tốt nghiệp
– Tóm tắt các hướng nghiên cho sinh viên tốt nghiệp tại bộ môn
  • Nghiên cứu, tính toán, thiết kế và chuyển giao công nghệ dập khối và tấm.
  • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo khuôn dập và thiết bị chuyên dùng.
  • Mô phỏng quá trình biến dạng; ứng dụng phần mềm thiết kế, tính toán.
  • Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp dập tạo hình mới.
3. Địa chỉ công tác, học tập sau tốt nghiệp
        Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp đòi hỏi số lượng kỹ sư Gia công áp lực hàng năm hàng trăm kỹ sư phục vụ cho ngành công nghiệp đóng tầu, xây dựng, công nghiệp điện tử, hoá chất, y học… Các đơn vị tuyển nhiều kỹ sư Gia công áp lực trong 5 năm vừa qua bao gồm:
  • Các viện nghiên cứu, trường đaị học: Viện IMI, Viện nghiên cứu Cơ khí NARIME, ĐH Công nghiệp HN, ĐH Điện lực, ĐH Giao thông vận tải.
  • Các nhà máy cơ khí: Cơ khí Hà nội, Kim khí thăng long, Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu, Nhà máy chế tạo điện cơ, Hòa Phát,  Diesel Sông công, Xuân Hòa,E-Nhất, Z-125, Z-551… Các nhà máy thuộc các khu công nghiệp Bắc Thăng long, Như quỳnh, Hải phòng, Hải dương, Bắc ninh, Phú mỹ, Sóng thần…
  • Các nhà máy chế tạo ô tô: VINFAST, TOYOTA, HONDA, FORD, TRƯỜNG HẢI….
  • Các nhà máy chế tạo phụ tùng xe máy: Dụng cụ cơ khí xuất khẩu, Kim khí Thăng long…
  • Các tổng công ty trong nước: LILAMA, VINACONEX, COMA,LICOGI..
  • Các liên doanh nước ngoài: Tập đoàn Hồng Hải – Đài loan, Toyota, Ford, Honda, Yamaha, Toho…