Nghiên cứu

Nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu chính:

 •     Nghiên cứu thiết kế qui trình công nghệ sản xuất các sản phẩm bằng công nghệ dập tạo hình
 •     Nghiên cứu thiết kế, chế tạo khuôn và dây chuyền thiết bị dập tạo hình
 •     Mô hình hóa và Mô phỏng quá trình tạo hình
 •     Nghiên cứu, thiết kế công nghệ dập tạoình đặc biệt như dập trong môi trường đàn hồi, dập xung điện, dập đẳng nhiệt…
 •     Nghiên cứu công nghệ tạo hình các chi tiết trong công nghiệp điện tử
 •     Tự động hoá quá trình sản xuất, nghiên cứu ứng dụng Robot trong sản xuất công nghiệp, thiết bị điều khiển PLC, CNC…

Các hướng nghiên cứu cụ thể

 • Nghiên cứu công nghệ chặn theo tọa độ, chặn chủ động, bị động trong dập vuốt các chi tiết phức tạp
 • Nghiên cứu thiết lập mô hình vật liệu biến dạng trong các điều kiện khác nhau, mô phỏng số quá trình dập tạo hình nhằm tối ưu công nghệ
 • Nghiên cứu công nghệ dập thủy tĩnh để tạo hình các chi tiết rỗng có hình dạng phức tạp
 • Nghiên cứu, tối ưu các thông số công nghệ trong quá trình dập thủy cơ
 • Nghiên cứu công nghệ dập thủy cơ, thủy tĩnh với vật liệu hợp kim Nhôm, Magiê ở trạng thái nửa nóng
 • Nghiên cứu các công nghệ dập tạo hình đặc biệt như dập đẳng nhiệt bằng nhiên liệu đốt, dập nổ, dập xung điện, dập bằng lực từ trường.
 • Nghiên cứu công nghệ dập Micro, công nghệ ép chảy, chồn cục bộ, dập trong khuôn kín, dập nổi…
 • Nghiên cứu các phương pháp xây dựng mô hình sản phẩm và thiết kế chế tạo khuôn nhanh
 • Nghiên cứu thiết kế các cơ cấu cấp phôi tự động và khuôn dập liên tục
 • Nghiên cứu, tối ưu công nghệ miết phôi tấm, phôi ống
 • Nghiên cứu công nghệ tạo hình cục bộ liên tục (SPIF) trên máy phay CNC 5 trục (gia công không khuôn)
 • Nghiên cứu công nghệ uốn profil phức tạp
 • Nghiên cứu công nghệ cán vành để sản xuất các chi tiết cỡ lớn, đường kính đến 6m
 • Nghiên cứu, tối ưu các thông số công nghệ trong quá trình ép chảy các profil rỗng, có hính dạng phức tạp
 • Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các thiết bị vạn năng và chuyên dụng phục vụ công nghệ dập tạo hình

Hình ảnh các lĩnh vực của Công nghệ Gia công áp lực – Công nghệ và khuôn dập tạo hình:

+ Thiết bị trong gia công áp lực:

+ Công nghệ dập tạo hình tấm

+ Công nghệ dập tạo hình khối