Hợp tác đối ngoại

Hợp tác đối ngoại

  • Hợp tác nghiên cứu thực hiện các đề tài với: ISMCM-CESTI (Pháp), Kyung Pook (Hàn Quốc), T.U. Stuttgrat và T.U.Chemnitz (Đức), KULeuven (Bỉ) ,…
  • Hợp tác với ĐH KULeuven (Bỉ) về việc thành lập ngành và phòng thí nghiệm Cơ điện tử
  • Hợp tác với các tr­ường ĐH ở Châu Á trong việc đào tạo và chuyển giao công nghệ (nh­ư Singapore, Thailand, Malaysia, Đài Loan…)
  • Tham gia các Hội thảo hàng năm ở Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều Bộ, ngành của Việt Nam
  • Hợp tác với hội Ma sát học thế giới tổ chức hội nghị quốc tế Nano Tribology tại Việt Nam
  • Hợp tác với các tổ chức tuyển dụng kỹ sư chất lượng cao của Nhật trong việc giới thiệu cơ hội việc làm cho kỹ sư sau khi tốt nghiệp