Nghiên cứu

Nghiên cứu

1. Các hướng nghiên cứu của Bộ môn

 • Thiết kế chi tiết, cụm kết cấu và điều khiển máy công cụ CNC
 • Nghiên cứu ma sát và vi ma sát, hệ thống bôi trơn và chất lượng bề mặt.
 • Ứng dụng CAD /CAM-CNC, mạng LAN -DNC Server…, PLC trong CIM, FMS.
 • Phát triển các Môđun chương trình trong các trung tâm gia công với các loại sản phẩm khác nhau
 • Thiết kế, chế tạo hệ thống Cơ – Điện tử
 • Nghiên cứu động lực học máy công cụ và Robot
 • Thiết kế và bảo dưỡng dây chuyền sản xuất
 • Nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng Robot trong công nghiệp
 • Phát triển thiết bị đo ma sát, mòn và làm tăng độ tin cậy cho máy
 • Công nghệ thiết kế ngược và tạo mẫu nhanh …
 • Hệ thống cơ nhân tạo
 • Mô phỏng động lực học hệ nhiều vật, phân tích không phá hủy

 

2. Các hướng nghiên cứu cho sinh viên tốt nghiệp

Một số hướng nghiên cho sinh viên tốt nghiệp tại bộ môn (Ngoài ra sinh viên có thể đề xuất hướng nghiên cứu cũng như đề tài tốt nghiệp với cán bộ hướng dẫn)

– Thiết kế chế tạo chi tiết máy bằng hệ CAD – CAM – CNC

– Thiết kế theo độ tin cậy và tuổi thọ;

– Động lực học máy

– Phát triển lý thuyết hệ thống điều khiển, CNC & Robot

– Hệ thống thủy lực và tự động hóa cơ khí

– Nghiên cứu ma sát và vi ma sát (Tribology)

– Nâng cao chất l­ượng bề mặt ma sát

– Thiết kế lắp đặt hệ thống PLC, máy CNC và bộ điều khiển Robot

– Phát triển các Môđun chư­ơng trình trong trung tâm gia công CNC với các loại sản phẩm khác nhau

– Thiết kế các hệ thống Cơ – điện tử cho các ngành công nghiệp

– Động lực học Robot

– Phát triển ứng dụng Robot trong công nghiệp

– Thiết kế & lập trình Robot công nghiệp
– Thiết kế & mô phỏng máy mài trục cam
– Thiết kế & chế tạo máy tạo mẫu nhanh
– Thiết kế & chế tạo máy điều khiển số 3 trục
– Thiết kế mô phỏng hoạt động hệ thống gia công tự động
– Lập trình PLC cho thiết bị sản xuất cáp quang
– Thiết kế hệ thống tự động sản xuất cáp quang
– Mô phỏng thiết kế & lập trình PLC ảo
– Thiết kế và chế tạo điều khiển máy đóng dấu tự động
– Thiết kế & chế tạo máy điêu khắc đá 4 trục điều khiển CNC
– Thiết kế & điều khiển mô hình thang máy hiện đại
– Thiết kế & chế tạo thiết bị Tribology, thiết bị khảo sát áp suất thủy động
– Thiết kế và chế tạo điều khiển hệ thống pin mặt trời
– Thiết kế & chế tạo điều khiển mô hình Robot 4 bậc tự do…
– Thiết kế & chế tạo & thực nghiệm hệ thống bôi trơn thủy tĩnh
– Thiết kế & chế tạo máy đo mòn tịnh tiến
– Thiết kế & chế tạo máy gia công gỗ điều khiển PLC
– Thiết kế và chế tạo điều khiển PLC thiết bị gấp khung dây tự động, bãi đỗ xe tự động, …
– Thiết kế và cải tiến hệ thống thay dao tự động trên máy tiện CNC mini, máy phay CNC mini
– Thiết kế và chế tạo điều khiển hệ thống secvo khí nén
– Thiết kế và chế tạo điều khiển hệ thống pin mặt trời