PGS. TS. Vũ Toàn Thắng

Địa chỉ làm việc: C5-313 Đại học Bách Khoa Hà Nội
E-mail: thang.vutoan@hust.edu.vn
Điện thoại: 04.38.680102
Fax:
Chức vụ: Trưởng Bộ môn, Phó viện trưởng

Các môn giảng dạy

 • Kỹ thuật đo
 • Đo lường tự động trong chế tạo cơ khí
 • Chi tiết cơ cấu chính xác
 • Thiết bị đo

 

Sách

Bài giảng: “Dung sai và Kỹ thuật đo”, Nhà xuất bản Giáo dục, 2012

Học viên cao học

Tô Bá Đạt

Nguyễn Thành Trung

Trịnh Quang Hưng

Phí Ngọc Túc

Nguyễn Đăng Minh

Trương Công Tuấn

Trần Chí Quang

Nguyễn Văn Khoán

Nguyễn Việt Hùng

Lê Thị Quyên

Nguyễn Anh Đức

Nghiên cứu sinh

Nguyễn Ngọc Kiên – NCS khóa 2009 (đã tốt nghiệp)

Tạ Thị Thúy Hương – NCS khoa 2012

Vũ Văn Duy – NCS khóa 2013

Nguyễn Anh Tuấn – NCS khoa 2014

Các nghiên cứu quan tâm

 • Công nghệ cơ khí chính xác
 • Hệ thống sống dẫn, ổ quay chính xác sử dụng đệm khí

 

Kinh nghiệm

Tham gia đề tài cấp Bộ: ” Đề tài cấp bộ: B2005-28-218 “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống dẫn động bằng đệm khí của máy đo tọa độ CMM”, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Tiến Thọ. Nhiệm vụ được giao: Cán bộ nghiên cứu.

Chủ nhiệm Đề tài cấp trường: T2008-08 “Nghiên cứu chế tạo ổ khí quay”

Chủ nhiệm đề tài cấp bộ: B2008-01-190 “Nghiên cứu công nghệ và chế tạo hệ điều khiển dẫn động cho máy CMM”

Chủ nhiệm nhánh Đề tài cấp nhà nước KC.05.13/06-10: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy đo tọa độ 3D CNC” – đề tài phối hợp với ĐHBK HCM

Chủ nhiệm Đề tài cấp thành phố mã số 01C01/01-2012-2 “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo độ thẳng sử dụng đường hướng trượt đệm khí có hành trình đo 200mm ± 3mm.

 

Đào tạo

 • Từ 9/2000 đến 12/2005: Tiến sỹ tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Từ 9/1997 đến 9/1999: Thạc sỹ tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Từ 9/1992 đến 6/1997: Kỹ sư tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Các công trình khoa học tiêu biểu

 1. Nguyễn Tiến Thọ, Vũ Toàn Thắng, Nguyễn Thị Cẩm Tú.“Phương pháp đo toạ độ kiểu tay quay” – Tạp chí Khoa họccông nghệ – Số 23+24/2000.
 2. Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Ngọc Lân, Vũ Toàn Thắng, “Phương pháp đo độ tròn không cần gá đặt đúngtâm”-  Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường Việt Nam lần thứ 3 – ra ngày 25-26/10/2001.
 3. Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Ngọc Lân, Vũ Toàn Thắng, “Một phương pháp tính toán thiết kế đệm khí trong máy đotoạ độ” – Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường Việt Nam lần thứ 3 – ra ngày 25-26/10/2001.
 4.  Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị  Ngọc Lân, Vũ Toàn Thắng, “Xử lý số liệu đo sai lệch độ tròn bằng phương phápFurie” – Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 43, số 5, 2005.
 5.  Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Ngọc Lân, Vũ Toàn Thắng, “Đệm khí – Giải pháp hiệu quả làm giảm ma sát tronghệ dẫn động của các máy đo toạ độ” – Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 43, số 5, 2005.
 6.  Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Ngọc Lân, Vũ Toàn Thắng “Một số kết quả nghiên cứu chế tạo máy đo sai lệch độtròn”, Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường Việt nam lần thứ 4 – ra ngày 10/11/2005.
 7.  Vũ Toàn Thắng, “ Chế tạo dụng cụ đo độ thẳng sử dụng sống dẫn chạy trên đệm khí”, Hội nghị khoa học lần thứ 20 Đạihọc Bách khoa Hà nội, tháng 10/2006.
 8. Vu Toan Thang, Le Cong Du, “ A calculating method in design flat air bearing  with central  feedhole  and  pocket”, the  8th   International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, Proceeding September 24-27,2007 – Tohoku University, Sendai, Japan.
 9.  Vũ Toàn Thắng, “Phương pháp tính toán sự biến động khe hở đệm khí trên sống dẫn máy đo 3 tọa độ có tải trọngthay đổi”, Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ 5, ngày 20, 21 tháng 05 năm2010.
 10.  Vũ Toàn Thắng, Vũ Tiến Dũng “Giải pháp điều khiển hệ dẫn động của máy đo ba tọa độ”, Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ 5, ngày 20, 21 tháng 05 năm 2010.
 11.  Nguyễn Tiến Thọ, Vũ Toàn Thắng, Vũ Văn Duy “Xây dựng thuật toán xử lý số liệu đo lường đường kính bề mặt trụ trên máy đo ba tọa độ” – Tạp chí Cơ khí Việt nam ISSN 0866-7056, số 1+2 tháng 1+2 năm 2013.
 12. Trương Công Tuấn, Vũ Toàn Thắng “Xây dựng đầu đo khí nén độ phân giải micromet ứng dụng đo sai lệch độ tròn” – Tạp chí Cơ khí Việt nam ISSN 0866-7056, số 6 tháng 6 năm 2012.
 13. Nguyễn Ngọc Kiên, Trần Văn Địch, Vũ Toàn Thắng “Determining the optimal technology parameters for CNC milling machine using the evolution neutral network” Tạp chí Khoa học công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ISSN 0868-3980, số 88 năm 2012.
 14. Vũ Thanh Tùng, Vũ Toàn Thắng “Xây dựng thiết bị đo lỗ xử dụng khí nén độ phân giải micromet” Tạp chí Khoa học công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ISSN 0868-3980, số 85 năm 2011.
 15.  Vu Toan Thang, Dang Chi Cong, Nguyen Quoc Khanh, Ta Thi Thuy Huong “Design air bearing with center orifice and distribution grooves in precise measuring machines”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ISSN 0868-3980, số 92 năm 2013.
 16. Vu Toan Thang, Ta Thi Thuy Huong “Design and manufacture air rotary table”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ISSN 0868-3980, số 94 năm 2013.
 17. Vũ Toàn Thắng “Tính toán thiết kế cơ cấu đối trọng cho trục z của máy đo ba tọa độ dùng lò xo”- Tạp chí Cơ khí Việt nam ISSN 0866-7056, số 5 tháng 5 năm 2013.
 18. Nguyễn Ngọc Kiên, Trần Văn Địch, Vũ Toàn Thắng: “Đánh giá mức độ ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt và lực cắt bằng phương pháp TAGUCHI khi gia công thép hợp kim trên máy phay CNC” Hội nghị cơ khí toàn quốc, năm 2013.
 19. Nguyễn Ngọc Kiên, Trần Văn Địch, Vũ Toàn Thắng: “Phương pháp mờ mạng Nơ ron xác định mối quan hệ thực nghiệm giữa độ nhám bề mặt với chế độ cắt khí gia công trên máy phay CNC” Hội nghị cơ khí toàn quốc, năm 2013.
 20. Ta Thi Thuy Huong, Truong Cong Tuan, Tran Nguyen Hung, Vu Toan Thang “Research in design the structures to improve the quality of the air rotary table using in roundness measuring machine”, The 15th International Symposium on Eco-materials Processing and Design – ISEPD2014, Hanoi University of Science and Technology.
 21. Vu Van Duy, Nguyen Van Tan, Doan Manh Hung, Tran Nguyen Hung, Truong Cong Tuan, Vu Toan Thang ” design and manufacturing the air rotary bearing using in standard moment machine” The 15th International Symposium on Eco-materials Processing and Design – ISEPD2014, Hanoi University of Science and Technology.
 22. Ngô Minh Nhật, Vũ Toàn Thắng: ” Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy  khoan, khắc cnc loại nhỏ phục vụ cho đào tạo, thực hành  cơ điện tử tại trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, số 5 tháng 2 năm 2014.