TS. Trương Công Tuấn

Địa chỉ làm việc: Phòng 106 – C8, Trường Đại học Bách Khoa Hà nội

E-mail: tuan.truongcong@hust.edu.vn

Điện thoại:  04.38.680102 / 0936.983.388

Fax:  

Chức vụ: Giảng viên chính, Phó trưởng Bộ môn, UV Ban thường vụ Đoàn Trường, Bí thư Liên Chi Đoàn Thanh niên Viện Cơ khí

Các môn giảng dạy

 1. Nhập môn cơ điện tử
 2. Kỹ thuật lập trình
 3. Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử I
 4. Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử II
 5. Chi tiết cơ cấu chính xác
 6. Đồ án tốt nghiệp

Các nghiên cứu quan tâm

 1. Xây dựng ảnh 3D, chụp cắt lớp 2D sử dụng công nghệ đo lường quang điện tử, xây dựng các hệ đo thông minh tích hợp trên Robot Arm.
 2. Điều khiển cánh tay nhân tạo bằng giải mã sóng não
 3. Nghiên cứu, chế tạo nguồn laser quyét tần số, nguồn laser xung lược tần số, nguồn laser công suất cao ứng dụng cho công nghệ cảm biến quang điện tử, gia công bằng laser.
 4. Nghiên cứu, phát triển các hệ thống Robot: xe tự hành sử dụng Lidar dựng bản đồ
 5. Phát triển các công nghệ cảm biến quang Lidar, OCT cho robot thông minh, robot rự hành, robot services, robot công nghiệp.

Đào tạo

 • Từ 10/2015 đến 3/2019: Tiến sỹ tại trường Đại học Saitama, Nhật Bản
 • Từ 9/2010 đến 7/2012: Thạc sỹ tại trường Đại học Bách khoa – Hà Nội
 • Từ 9/2004 đến 6/2009: Kỹ sư tại trường Đại học Bách khoa – Hà Nội

Các công trình khoa học tiêu biểu

 1. Tham gia Đề tài cấp thành phố mã số 01C01/01-2012-2 “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo độ thẳng sử dụng đường hướng trượt đệm khí có hành trình đo 200mm ± 3mm”.
 2. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu hệ thống đo biên dạng , chụp cắt lớp sử dụng điều biến pha không gian” đang thực hiện (2020-2021)

Tạp chí khoa học: các bài báo và hội nghị / Publications

 1. T. C. Truong, T. Q. Banh, H. Kim and T. Shioda, “Axial zoomable 2D single-shot comb interferometry using spatial phase modulator for profilometry and tomography”, Optics Communications, volume 439, pages 276-283 (2019).
 2. T. C. Truong, T. Q. Banh, and T. Shioda, “Development of discrete frequency swept laser for 2D single-shot pseudo comb interferometry”, Japanese Journal of Applied Physics, vol 58, number 5, 6503 (2019)
 3. Q.T. Banh, T.C. Truong, H.H. Kim, and T. Shioda, “2D single-shot profilometry for scattered media using Supercontinuum source interferometry in visible region,” The 6th Asia Pacific Optical Sensors Conference, Shanghai, China (2016).
 4. T.C. Truong, T. Q. Banh, and T. Shioda, “Novel discrete frequency scanning pulsed-laser for pseudo optical frequency comb profilometry,” 24th Congress of the International Commission for Optics, Tokyo, Japan (2017).
 5. T.C. Truong, T. Q. Banh, and T. Shioda, “Develop a high energy efficiency swept source optical frequency comb for tomography,” The 7th Asia Pacific Optical Sensor Conference, Shimane, Japan (2018).
 6. T.C. Truong, T. Q. Banh, H.H. Kim, and T. Shioda, “Development of discrete frequency scanning laser for interferometry,” 77th Japanese Society of Applied Physic Autumn Meeting, 15p-C32-6 Niigata, Japan (2016).
 7. T. C. Truong, T. Q. Banh, H.H. Kim, and T. Shioda, “Controlling frequency step of discrete scanning laser by means of etalon thickness,” Optics and Photonics Japan 2016, 2aD8, Tokyo Japan (2016).
 8. T.C. Truong, T. Q. Banh, and T. Shioda, “Influence of cavity involved frequency scanning laser to interferometry,” 58th Lightwave Sensing Technology, LST 58-18, Tokyo, Japan (2016).
 9. T. C. Truong, T. Q. Banh, and T. Shioda, “Precise profilometry for scattered media and tomography for multiple-layers samples using the Discrete frequency scanning laser,” 78th Japanese Society of Applied Physic Spring Meeting, 17a-418-8, Yokohama, Japan (2017).
 10. T. C. Truong, T. Q. Banh, and T. Shioda, “Development of discrete frequency scanning laser and application to interferometry,” 59th Lightwave Sensing Technology, LST 59-21, Tokyo, Japan (2017).
 11. T.C. Truong, T. Q. Banh, and T. Shioda, “Controlling the dynamic range of 2D single-shot imaging by frequency step of the discrete semiconductor tunable laser,” Optics and Photonics Japan 2017, 2aB2, (2017).
 12. T.C. Truong, M. Nishiura, T. Q. Banh, and T. Shioda, “Develop the discrete frequency scanning laser for pseudo frequency comb interferometry using KTN scanner,” 38th Laser Society of Japan annual meeting, 24pIII-12, Kyoto, Japan (2018).
 13. Ta Thi Thuy Huong, Truong Cong Tuan, Tran Nguyen Hung, Vu Toan Thang “Research in design the structures to improve the quality of the air rotary table using in roundness measuring machine”, The 15th International Symposium on Eco-materials Processing and Design – ISEPD2014, Hanoi University of Science and Technology.
 14. Vu Van Duy, Nguyen Van Tan, Doan Manh Hung, Tran Nguyen Hung, Truong Cong Tuan, Vu Toan Thang ” design and manufacturing the air rotary bearing using in standard moment machine” The 15th International Symposium on Eco-materials Processing and Design – ISEPD2014, Hanoi University of Science and Technology.
 15.  Trương Công Tuấn, Vũ Toàn Thắng “Xây dựng đầu đo khí nén độ phân giải micromet ứng dụng đo sai lệch độ tròn” – Tạp chí Cơ khí Việt nam ISSN 0866-7056, số 6 tháng 6 năm

Sách

 • Thiết Bị In và Văn phòng, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2018.

Học viên cao học / Master

 • Tuyển các học viên cao học nghiên cứu theo định hướng:- Xây dựng ảnh 3D, chụp cắt lớp 2D sử dụng công nghệ đo lường quang điện tử, xây dựng các hệ đo thông minh tích hợp trên Robot Arm.- Điều khiển cánh tay nhân tạo bằng giải mã sóng não- Nghiên cứu, chế tạo nguồn laser quyét tần số, nguồn laser xung lược tần số, nguồn laser công suất cao ứng dụng cho công nghệ cảm biến quang điện tử, gia công bằng laser.- Nghiên cứu, phát triển các hệ thống Robot: xe tự hành sử dụng Lidar dựng bản đồ

  – Phát triển các công nghệ cảm biến quang Lidar, OCT cho robot thông minh, robot rự hành, robot services, robot công nghiệp.

Nghiên cứu sinh / Phds

 • Tuyển các học viên cao học nghiên cứu theo định hướng:- Xây dựng ảnh 3D, chụp cắt lớp 2D sử dụng công nghệ đo lường quang điện tử, xây dựng các hệ đo thông minh tích hợp trên Robot Arm.- Điều khiển cánh tay nhân tạo bằng giải mã sóng não- Nghiên cứu, chế tạo nguồn laser quyét tần số, nguồn laser xung lược tần số, nguồn laser công suất cao ứng dụng cho công nghệ cảm biến quang điện tử, gia công bằng laser.- Nghiên cứu, phát triển các hệ thống Robot: xe tự hành sử dụng Lidar dựng bản đồ

  – Phát triển các công nghệ cảm biến quang Lidar, OCT cho robot thông minh, robot rự hành, robot services, robot công nghiệp.