[TUYỂN DỤNG] CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚ THÁI TUYỂN : KỸ THUẬT VIÊN TẬP SỰ