TS. GVC. Nguyễn Mạnh Toàn

Địa chỉ làm việc: Phòng 515M – C7, Đại học Bách Khoa Hà Nội
E-mail: toan.nguyenmanh@hust.edu.vn
Điện thoại: 0944576688 /  +84.4.38680073
Chức vụ: Trưởng nhóm Chuyên môn Máy và ma sát học

Các môn giảng dạy

 • Tự động hóa thủy khí
 • Máy CNC và Robot công nghiệp
 • Máy công cụ.
 • Thiết kế máy
 • Machine Tool and CNC machine Tool (chương trình tiên tiến –  Cơ điện tử)
 • Phương pháp thực nghiệm và xử lý số liệu
 • Ma sát học
 • Ma sát kết cấu

Các nghiên cứu quan tâm

 • Ma sát, bôi trơn và tuổi thọ của thiết bị
 • Các hệ thống cơ điện tử tích hợp internet
 • Các hệ thống, thiết bị tự động, bán tự động,
 • Các hệ thống thủy lực, khí nén điều khiển thủ công hoặc điều khiển theo chương trình.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 1. Tuan-Anh Bui, Duc-Do Le, Van-Hung Pham, Manh-Toan Nguyen and Ngoc-Tam Bui, “A study of Al2O3 nanoparticle effect on lubricant to hydrodynamic journal bearing”, International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development, Vol 10, issue 3, June 2020, ISSN:2249-6890 E-ISSN:2249-8001, Scopus Q3
 2. Tuan-Anh Bui, Manh-Toan Nguyen, Van-Hung Pham, “Determining a feasible working condition for hydrostatic spindle bearings of the external circular grinding machine 3K12”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, Số 143, Tr. 51-55, ISSN: 2354-1083
 3. Van-Hung Pham, Manh-Toan Nguyen, Tuan-Anh Bui, “Oil pressure and viscosity influence on stiffness of the hydrostatic spindle bearing of A medium-sized circular grinding machine”, International Journal of Modern Physics B, Special issue PHENMA 2019, pp: 2040156-1 – 6, P-ISSN: 0217-9792, E-ISSN: 1793-6578, ISI (IF: 0.863, Q4)
 4. Tuan-Anh Bui, Huy-Bich Nguyen, Van-Hung Pham, Manh-Toan Nguyen, “Design and Development of a Drive System Integrated a Continuously Variable Transmission (CVT) for an Electric Motorcycle”, International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology (IJASEIT), Vol. 10 (2020) No. 3, pp: 1184-1190, ISSN 2088-5334, SCOPUS Q2, IF = 1,31
 5. Tuan-Anh Bui, Van Hung Pham, Manh Toan Nguyen, Ngoc Tam Bui, “Effect of Al2O3 nanoparticle on rheological properties of oil”, International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development, Vol 10, issue 3, June 2020, ISSN:2249-6890 E-ISSN:2249-8001, Scopus Q3
 6. Van-Hung Pham, Manh-Toan Nguyen, Tuan-Anh Bui*, “Improve the Loading Capacity and Stiffness of Hydrostatic Spindle Medium Sized Circular Grinding Machines Based on Simulation and Geometric Parameters of the Bearing”, Advanced Materials: Springer Proceedings in Materials 6. Vol 6, pp: 551-558, P-ISBN: 978-3-030-45119-6, E-ISBN: 978-3-030-45120-2
 7. Phạm Văn Hùng, Nguyễn Thùy Dương, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Toàn, “Nghiên cứu xây dựng phương pháp và hệ thống đánh giá độ cứng vững của cụm ổ trục chính máy mài tròn ngoài trên cơ sở thay thế bôi trơn thủy động bằng bôi trơn thủy tĩnh”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Số 54.2019, tr: 36-41, P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619
 8. Van-Hung Pham, Tuan-Anh Bui, Manh-Toan Nguyen, “Investigation the stiffness characteristic of self-aligning hydrodynamic bearing on external cylindrical grinding machine based on numerical simulation”, Proceedings of The first International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development, Da Nang, Vietnam on May 18-19, 2018, Vol.1, pp: 444-451, ISBN: 978-604-95-0502-7
 9. Nguyễn Mạnh Toàn, Phạm Văn Hùng, Bùi Tuấn Anh, “Tính toán thiết kế trạm nguồn thủy lực cho hệ thống bôi trơn thủy tĩnh trục chính máy mài tròn ngoài”, Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, số 11 năm 2017, tr: 74-78, ISSN 0866-7056
 10. Nguyễn Mạnh Toàn, Phạm Văn Hùng (2017) Lựa chọn bơm thủy lực phù hợp cho hệ thống bôi trơn, Tạp chí cơ khí Việt Nam số 12 năm 2017, ISSN 0866-7056
 11. Nguyễn Mạnh Toàn, Bùi Tuấn Anh, “Phương pháp thiết kế máy ép viên chất đốt từ rơm”, Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, Số 1+2 năm 2015, tr: 221-225, ISSN 0866-7056
 12. Effect of Al2O3 Nanoparticle on Hydrodynamic Pressure Profile of Hydrodynamic Journal Bearing, International Nanotribology Forum: The Hoi An Discussions. Hoi An, Vietnam, 2011.
 13. Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia nano ô xít nhôm (Al2O3) trong dầu bôi trơn tới ổ đỡ thủy động, Tuyển tập báo cáo hội nghị toàn quốc về cơ khí 2011 [ISBN 978-604-913-085-1], 2011.
 14. Effect of ZrO2 nanoparticle on Rheological properties of lubrication oil; 3rd AUN/SEED-net Regional conference on Natural Resources and Materials, 2010.
 15. Mechanical dispersal of dry silver nanopowder in water using ultrasonic capillary wave; ISSN1882-5796. The 4th South East Asian Technical Symposium. SIT, Japan 2009, p356-359.
 16. New approach of dispersing silver nanopowder in water using ultrasonic atomizer 1.63 MHz,Manh Toan Nguyen, Tsing Tshih Tsung and Ho Chang, Journal of Vacuum Science & Technology B , Volume 27, Issue 3, 2009.

 

Đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đã chủ nhiệm/ tham gia

 1. Chủ nhiệm đề tài: “Tính toán, thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển thủy lực cho hệ thống bôi trơn thủy tĩnh” – Đề tài cấp Trường, mã số T2018-PC-029 – Đã nghiệm thu
 2. Tham gia thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cụm ổ trục chính thủy tĩnh máy mài tròn ngoài cỡ trung” Mã số B2017-BKA-47 – Đã nghiệm thu
 3. Chủ nhiệm đề tài: “Nghiên cứu, tính toán, thiết kế cụm ổ bôi trơn thủy tĩnh tích hợp trên trục chính máy phay CNC” – Đề tài cấp Trường – Mã số: T2016-PC-063 – Đã nghiệm thu
 4. Chủ nhiệm đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ, tính toán thiết kế và chế tạo máy ép sản xuất viên và thanh đốt từ rơm”; Đề tài thành phố Hà Nội: 01C-01/01-2012-02, thời gian thực hiện: 2013-2014 – Đã nghiệm thu
 5. Tham gia thực hiện đề tài cấp thành phố Hà Nội: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy đánh bóng tinh xác trục cam”; thời gian thực hiện: 2011 – 2012 – Đã nghiệm thu
 6.  Chủ nhiệm đề tài cấp thành phố Hà Nội: “Nghiên cứu xây dựng quy trình công  nghệ và thiết kế, chế tạo máy để ép viên và thanh đốt từ rơm”; Thời gian thực hiện: 2013 – 2014 – Đã nghiệm thu
 7. Tham gia thực hiện đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị đo biểu đồ áp suất ổ thủy động ứng dụng các phương pháp biểu thị và đánh giá hiện đại”; thời gian: 2005 – 2006 – Đã nghiệm thu
 8. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các mô đun của máy CNC phục vụ đào tạo”; Đề tài cấp cơ sở; thời gian: 2008 – 2009 – Đã nghiệm thu

 

Sách

 1. Bài giảng rô bốt công nghiệp, Nhà xuất bản khoa Bách khoa, 2015, ISBN: 978-604-95-0794-6