Chương trình thực tập SAMSUNG DISPLAY

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHBKHN với Công ty Samsung Display. Viện Cơ Khí xin trân trọng thông báo về thông tin của chương trình thực tập sinh SAMSUNG DISPLAY tháng 01/2019  như sau:

1. Nội dung chung:
Thời gian: 08 tuần, Từ tháng 01 - tháng 03 năm 2019
Đối tượng: Sinh viên năm cuối (dự kiến tốt nghiệp tháng 01 và tháng 06/2019)
Điều kiện đăng ký:
- Là sinh viên Viện Cơ khí, CNTT&TT, Điện
- GPA >/= 2.5
- TOEIC nội bộ >/= 450 (Yêu cầu sinh viên có chứng chỉ hoặc xác nhận về trình độ Tiếng Anh khi đăng ký)
- Số lượng trúng tuyển dự kiến: 30 sinh viên

2. Chương trình hoạt động chính:
- 24/12/2018 - 20/01/2019: Sinh viên đăng ký tham dự chương trình
- 10/1/2019: Hội thảo cung cấp thông tin về chương trình
- 21 - 24/01/2019: Phỏng vấn thi tuyển cho các sinh viên đã đăng ký
- 11/02 - 07/4/2019: Thời gian thực tập chính thức tại SAMSUNG DISPLAY

3. Quyền lợi của sinh viên:
- Được hỗ trợ ăn ở tại KTX Công ty trong thời gian thực tập
- Được đào tạo bài bản về các lĩnh vực kỹ thuật bởi đội ngũ kỹ sư SDV
- Được hỗ trợ kinh phí thực tập 3,000,000 đồng/tháng