ELITECH - Chương trình đào tạo tinh hoa hướng tới cách mạng công nghiệp lần thứ 4

ELITECH - Các chương trình đào tạo tinh hoa hướng tới cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ti Trường Đại hc Bách khoa Nội

 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (hay còn gọi là Công nghiệp 4.0) đã thay đổi hoàn toàn quá trình sản xuất, chuỗi giá trị, quá trình phân phối và chuỗi dịch vụ cho khách hàng. Trái với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo cơ sở cho một loại hình phân chia cơ cấu nhân lực mới với hai thành phần cơ bản: (1) nhân lực thừa hành (hành chính; vận chuyển, bảo trì; sản xuất theo dây chuyền) với kỹ năng thấp; và (2) nhân lực sáng tạo (nhà sáng chế, thiết kế; nghiên cứu khoa học và công nghệ R&D; thử nghiệm; sáng tạo nghệ thuật .v.v.) với yêu cầu về kiến thức và kỹ năng rất cao. Cơ cấu ngành nghề trong đào tạo nhân lực KHCN đã có những thay đổi căn bản. Ranh giới các ngành công nghiệp truyền thống như ngày càng bị xóa nhòa và được thay thế bằng các ngành, chuyên ngành đào tạo có tính tích hợp, liên ngành cao và thay đổi liên tục như Khoa học vật liệu, Điện – Điện tử Viễn thông – Công nghệ thông tin và truyền thông, Cơ - Điện tử, Công nghệ môi trường. Nhận thức được điều đó, trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội đã nhấn mạnh vai trò của mình trong việc định hướng công nghệ tương lai bằng cách trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và giáo dục các thế hệ tương lai.

Với mục tiêu ”Bản sắc toàn cầu” (Global Identity), dự án ELITECH của trường ĐHBK Hà Nội là dự án bao gồm các chương trình đào tạo Tài năng, Tiên tiến và Chất lượng cao. Xuất phát từ các chương trình đào tạo đặc biệt đã có bề dày gần 20 năm, ELITECH được cải tiến và thiết kế dành cho các sinh viên ưu tú với mong muốn trở thành các chuyên gia giỏi, những nhà quản lý xuất sắc trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ cốt lõi của thời đại Công nghiệp 4.0 với năng lực cạnh tranh trong thị trường nhân lực toàn cầu. Kỹ sư tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo này có khả năng làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp đa dạng như cơ quan nghiên cứu, tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước, các công ty start-up, các dự án đổi mới sáng tạo.

 

Các chương trình đào tạo ELITECH được tổ chức theo các lớp nhỏ, giảng viên là các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên ngành, nội dung chương trình đào tạo chuyên sâu với kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc, chú trọng việc nâng cao trình độ ngoại ngữ (Anh/Pháp/Nhật) với phương pháp và mục đích đào tạo hướng đến đổi mới sáng tạo. Sinh viên ELITECH được tạo điều kiện tham gia nghiên cứu từ sớm tại các phòng thí nghiệm nghiên cứu và triển khai, được làm việc trong các nhóm nghiên cứu liên ngành để nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển hệ thống/sản phẩm, thiết kế các giải pháp kỹ thuật. Định hướng của chương trình đào tạo tuân theo theo mô hình mới đáp ứng yêu cầu Công nghiệp 4.0 bao gồm đào tạo về các công nghệ lõi: Khoa học dữ liệu (Data Science), Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), Robotics, Internet Vạn vật (Internet of Things – IoT), Điều khiển thông minh, Cảm biến và vi hệ thống .v.v.


http://ts.hust.edu.vn/index.php/2015-01-13-11-41-34/2015-01-13-11-43-53