GIẤY TỜ CHO SINH VIÊN


GIẤY TỜ CHO SINH VIÊN


Để hỗ trợ phòng chống dịch COVID 19, từ ngày 30/3/2020, sinh viên chuyển sang sử dụng Hệ thống cấp giấy tờ của Trường bao gồm các loại sau:

 1. Chứng nhận Sinh viên (cấp Viện);

2. Chứng nhận Sinh viên (cấp Trường);

3. Giấy giới thiệu (cấp Viện);

4. Giấy giới thiệu (Cấp Trường);

5. Bảng điểm;

6. Chứng nhận Tốt nghiệp;

7. Mẫu đơn chung;

8. Chuyển điểm tương đương;

9. Báo mất thẻ Sinh viên;

10. Rút hồ sơ;

11. Đánh giá kết quả thực tập doanh nghiệp.


Sinh viên cần lưu ý sau:

 

1. Hệ thống chỉ giải quyết khi Sinh viên sử dụng email Trường cấp;

2. Sinh viên cần xem Hướng dẫn tại đây;

3. Sinh viên cần mang thẻ để nhận giấy tờ tại phòng 305-C10;

4. Mọi yêu cầu hay thắc mắc khác, sinh viên vui lòng liên hệ tại link này để được trợ giúp trực tuyến.


Khi Hệ thống Trường có lỗi, sinh viên có thể chuyển dùng khai báo sau đây:

1. Bảng kết quả quá trình học tập (trích sao)

2Giấy chứng nhận tốt nghiệp (sau khi SV đăng ký thành công Giấy CNTN tạm thời trên SIS) 

3. Giấy giới thiệu

4. Giấy chứng nhận sinh viên

5. Đơn mượn phòng học

6. Các giấy tờ khác


VĂN PHÒNG VIỆN CƠ KHÍ

 Địa chỉ: 305 C10 (áp dụng từ ngày 30/3/2020);

Điện thoại: 024 3869 6165;

Hotline:     0976698195