Học bổng thạc sĩ, tiến sĩ Hanyang University

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Cơ Khí và khoa cơ khí đại học Hanyang, giáo sư Deok-soo Kim  sẽ sang và làm việc với Viện Cơ khí, tuyển sinh viên vào:
Thời gian 17:00 pm -  ngày 20/03/2018
Địa điểm: Văn phòng Viện Cơ khí C10-305
Thông tin giáo sư: www://voronoi.hanyang.ac.kr
Kính mời các bạn ứng viên tham dự