Hoạt động chào đón sinh viên K64 Viện Cơ Khí

Kính gửi: Các tân sinh viên K64

Viện Cơ Khí xin chúc mừng các bạn đã trúng tuyển vào các ngành của Viện.
Viện Cơ khí thông báo chính thức về các hoạt động của Viện: 

SHCD VCK01.PNG

THÔNG TIN LAB TOUR CỦA VIỆN CƠ KHÍ

CÁC ĐỊA ĐIỂM CỦA LAB TOUR:

- Địa điểm (1): Quảng Trường thư viện điện tử; Nơi tập trung của các lớp.

- Địa điểm (2): Xưởng thực hành C8; Thăm quan các sản phẩm nghiên cứu khoa học và các máy móc thực hành.

- Địa điểm (3): Trung tâm hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu và đổi mới công nghệ; Thăm quan các Phòng thực hành trên các máy CNC.

CHIA NHÓM:

Mỗi lớp được chia thành 2 nhóm theo số thứ tự lớp:

- Từ số thứ tự 01 đến số 25: Nhóm 1.

- Từ số thứ 26 đến cuối danh sách là: Nhóm 2.

ĐỚI VỚI CÁC LỚP ME-NUT, ME-GU VÀ ME-LUH SẼ CHIA THEO QUI LUẬT KHÁC. CHI TIẾT XEM Ở TRONG BẢNG DƯỚI.

LỊCH TRÌNH:

+) Nhóm 1 của mỗi lớp sẽ đi theo lịch trình:

 Từ địa điểm (1)à đến địa điểm (2)à đến địa điểm (3).

+) Nhóm 2 của mỗi lớp sẽ đi theo lịch trình:

 Từ địa điểm (1)à đến địa điểm (3)à đến địa điểm (2).

THỜI GIAN THĂM QUAN:

Mỗi nhóm sẽ thăm quan, trao đổi và hỏi đáp tại mỗi địa điểm (địa điểm (2) và địa điểm (3)) trong vòng 25 phút. Sau đó cả nhóm tập hợp và di chuyển theo sự hướng dẫn của các anh chị tình nguyện. Thời gian di chuyển dự kiến giữa các địa điểm là 5 phút.

Lưu ý: Mỗi nhóm sẽ có hai bạn sinh viên tình nguyện hỗ trợ đi cùng. Để thăm quan được hết các địa điểm, các sản phẩm nghiên cứu khoa học, các phòng chức năng của trung tâm gia công thì đề nghị các em sinh viên đi theo nhóm và chú ý nghe hướng dẫn của các tình nguyện viên.

 Thời gian, địa điểm thăm quan của từng lớp các em xem trong bảng. Thời gian và địa điểm thăm quan của từng Lớp.

Buổi sáng ngày 21/08

Lớp

Số thứ tự

Tên nhóm

 

  Thời gian bắt đầu và Địa điểm

KTCK 01

01 ÷25

CK01.N1

(1):8h25 à (2):8h30÷8h55à (3):9h00÷9h25

26 đến hết

CK01.N2

(1):8h25 à (3):8h30÷8h55à (2):9h00÷9h25

KTCK 02

01 ÷25

CK02.N1

(1):8h35 à (2):8h40÷9h05à (3):9h10÷9h35

26 đến hết

CK02.N2

(1):8h35 à (3):8h40÷9h05à (2):9h10÷9h35

KTCK 03

01 ÷25

CK03.N1

(1):9h25 à (2):9h30÷9h55à (3):10h00÷10h25

26 đến hết

CK03.N2

(1):9h25 à (3):9h30÷9h55à (2):10h00÷10h25

KTCK 04

01 ÷25

CK04.N1

(1):9h35 à (2):9h40÷10h05à (3):10h10÷10h35

26 đến hết

CK04.N2

(1):9h35 à (3):9h40÷10h05à (2):10h10÷10h35Buổi chiều ngày 21/08

Lớp

Số thứ tự

Tên nhóm

 

  Thời gian thăm quan và Địa điểm

KTCK 05

01 ÷25

CK05.N1

(1):13h25 à (2):13h30÷13h55à (3):14h00÷14h25

26 đến hết

CK05.N2

(1):13h25 à (3):13h30÷13h55à (2):14h00÷14h25

KTCK 06

01 ÷25

CK06.N1

(1):13h35 à (2):13h40÷14h05à (3):14h10÷14h35

26 đến hết

CK06.N2

(1):13h35 à (3):13h40÷14h05à (2):14h10÷14h35

KTCK 07

01 ÷25

CK07.N1

(1):14h25 à (2):14h30÷14h55à (3):15h00÷15h25

26 đến hết

CK07.N2

(1):14h25 à (3):14h30÷14h55à (2):15h00÷15h25

 

 Giải thích ký hiệu:

(1):8h25    :8h25 nhóm tập trung tại địa điểm (1).

Dấu à      di chuyển đến địa điểm tiếp theo (dự kiến 5 phút di chuyển qua mỗi địa điểm).

(2):8h30÷8h55      :thời gian thăm quan địa điểm (2) từ 8h30 đến 8h55.

(3):9h00÷9h25      :thời gian thăm quan địa điểm (3) từ 9h00 đến 9h25.

 Buổi sáng ngày 22/08 

Lớp

Số thứ tự

Tên nhóm

 

  Thời gian bắt đầu và Địa điểm

CĐT 01

01 ÷25

CĐT01.N1

(1):8h25 à (2):8h30÷8h55à (3):9h00÷9h25

26 đến hết

CĐT01.N2

(1):8h25 à (3):8h30÷8h55à (2):9h00÷9h25

CĐT 02

01 ÷25

CĐT02.N1

(1):8h35 à (2):8h40÷9h05à (3):9h10÷9h35

26 đến hết

CĐT02.N2

(1):8h35 à (3):8h40÷9h05à (2):9h10÷9h35

CĐT 03

01 ÷25

CĐT03.N1

(1):9h25 à (2):9h30÷9h55à (3):10h00÷10h25

26 đến hết

CĐT03.N2

(1):9h25 à (3):9h30÷9h55à (2):10h00÷10h25 

CĐT 04

01 ÷25

CĐT04.N1

(1):9h35 à (2):9h40÷10h05à (3):10h10÷10h35

26 đến hết

CĐT04.N2

(1):9h35 à (3):9h40÷10h05à (2):10h10÷10h35

CĐT 05

01 ÷25

CĐT05.N1

(1):10h25 à (2):10h30÷10h55à (3):11h00÷11h25

26 đến hết

CĐT05.N2

(1):10h25 à (3):10h30÷10h55à (2):11h00÷11h25

      Buổi chiều ngày 22/08

Lớp

Số thứ tự

Tên nhóm

 

  Thời gian bắt đầu và Địa điểm

CĐT 06

01 ÷25

CĐT06.N1

(1):13h25 à (2):13h30÷13h55à (3):14h00÷14h25

26 đến hết

CĐT06.N2

(1):13h25 à (3):13h30÷13h55à (2):14h00÷14h25

CĐT 07

01 ÷25

CĐT07.N1

(1):13h35 à (2):13h40÷14h05à (3):14h10÷14h35

26 đến hết

CĐT07.N2

(1):13h35 à (3):13h40÷14h05à (2):14h10÷14h35

ME-NUT

01 ÷50

NUT.N1

(1):14h25 à (2):14h30÷14h55à (3):15h00÷15h25

51 đến hết

NUT.N2

(1):14h25 à (3):14h30÷14h55à (2):15h00÷15h25

ME-GU

01 ÷20

GU.N1

(1):15h25 à (2):15h30÷15h55à (3):16h00÷16h25

21 đến hết

GU.N2

(1):15h25 à (3):15h30÷15h55à (2):16h00÷16h25

ME-LUH

01 ÷20

LUH.N1

(1):15h35 à (2):15h40÷15h05à (3):16h10÷16h35

21 đến hết

LUH.N2

(1):15h35 à (3):15h40÷15h05à (2):16h10÷16h35

 

            Giải thích ký hiệu:

(1):8h25    :8h25 nhóm tập trung tại địa điểm (1).

Dấu à      di chuyển đến địa điểm tiếp theo (dự kiến 5 phút di chuyển qua mỗi địa điểm).

(2):8h30÷8h55      :thời gian thăm quan địa điểm (2) từ 8h30 đến 8h55.

(3):9h00÷9h25      :thời gian thăm quan địa điểm (3) từ 9h00 đến 9h25.

Buổi sáng ngày 23/08

Lớp

Số thứ tự

Tên nhóm

 

  Thời gian bắt đầu và Địa điểm

KTCK 08

01 ÷25

CK01.N1

(1):8h25 à (2):8h30÷8h55à (3):9h00÷9h25

26 đến hết

CK01.N2

(1):8h25 à (3):8h30÷8h55à (2):9h00÷9h25

KTCK 09

01 ÷25

CK02.N1

(1):8h35 à (2):8h40÷9h05à (3):9h10÷9h35

26 đến hết

CK02.N2

(1):8h35 à (3):8h40÷9h05à (2):9h10÷9h35

KTCK 10

01 ÷25

CK03.N1

(1):9h25 à (2):9h30÷9h55à (3):10h00÷10h25

26 đến hết

CK03.N2

(1):9h25 à (3):9h30÷9h55à (2):10h00÷10h25
     Buổi sáng ngày 27/08

Lớp

Số thứ tự

Tên nhóm

 

  Thời gian bắt đầu và Địa điểm

CĐTTT 01

01 ÷25

CĐTTT01.N1

(1):8h25 à (2):8h30÷8h55à (3):9h00÷9h25

26 đến hết

CĐTTT01.N2

(1):8h25 à (3):8h30÷8h55à (2):9h00÷9h25

CĐTTT 02

01 ÷25

CĐTTT02.N1

(1):8h35 à (2):8h40÷9h05à (3):9h10÷9h35

26 đến hết

CĐTTT02.N2

(1):8h35 à (3):8h40÷9h05à (2):9h10÷9h35
       Giải thích ký hiệu:

(1):8h25    :8h25 nhóm tập trung tại địa điểm (1).

Dấu à      di chuyển đến địa điểm tiếp theo (dự kiến 5 phút di chuyển qua mỗi địa điểm).

(2):8h30÷8h55      :thời gian thăm quan địa điểm (2) từ 8h30 đến 8h55.

(3):9h00÷9h25      :thời gian thăm quan địa điểm (3) từ 9h00 đến 9h25.


VIỆN CƠ KHÍ