Học bổng TIẾN TUẤN học kỳ II năm học 2017-2018

THÔNG BÁO

Học bổng TIẾN TUẤN học kỳ II năm học 2017-2018

Tổng giám đốc Công ty TNHH Chế tạo máy dược phẩm TIẾN TUẤN - Ông Vũ Anh Tuấn - cựu sinh viên K25 Khoa Chế tạo máy (nay là Viện Cơ khí) đã ký thỏa thuận tài trợ 20 suất học bổng/học kỳ, trị giá 5 triệu đồng/suất (tổng tài trợ 200 triệu đồng/năm) nhằm động viên, khuyến khích và hỗ trợ tài chính cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Hàn và Công nghệ Chế tạo máy thuộc Viện Cơ khí, Trường ĐHBK Hà Nội.

Được sự uỷ nhiệm của Công ty TNHH Chế tạo máy dược phẩm TIẾN TUẤN, bắt đầu từ năm học 2016 - 2017, Viện Cơ khí sẽ tiến hành xét và tổ chức trao học bổng theo HỌC KỲ cho những sinh viên Viện Cơ khí, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đạt thành tích xuất sắc trong học tập và có tinh thần vượt khó. Đây không chỉ là nguồn tài chính khuyến khích sinh viên nỗ lực hơn trong học tập và nghiên cứu, mà còn là tiền đề để các sinh viên này được tiếp cận và có cơ hội thực tập, việc làm tại Công ty TNHH Chế tạo máy dược phẩm TIẾN TUẤN.

Học kỳ II năm học 2017 – 2018, Quỹ học bổng TIẾN TUẤN trao 20 suất học bổng cho các sinh viên, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận học bổng:

Sinh viên Viện Cơ khí, ĐH Bách Khoa Hà Nội thuộc các chuyên ngành sau:

– Chuyên ngành Công nghệ Hàn: 10 suất, gồm 2 đối tượng như sau:

·                        Sinh viên có thành tích học tập tốt nhất (xếp theo thứ tự)

·                        Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập đáng khuyến khích

– Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy: 10 suất, gồm 2 đối tượng như sau:

·                        Sinh viên có thành tích học tập tốt nhất (xếp theo thứ tự)

·                        Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập đáng khuyến khích

2. Giá trị học bổng: 

Mỗi suất học bổng trị giá 5.000.000 đồng/suất.

3. Tiêu chí xét Học bổng:

– Sinh viên năm thứ 3, 4 và 5 (đối với hệ 5 năm) và sinh viên năm hết thứ 3 và 4 (đối với hệ 4 năm) thuộc các chuyên ngành nêu trên.

– Điểm trung bình và số lượng tín chỉ của học kỳ II năm học 2017 – 2018 (theo cách tính của phòng Đào tạo).

– Điểm trung bình tích lũy (CPA) (tiêu chí tham khảo).

– Đạo đức tốt, không chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào trong quá trình học tập.

– Chưa nhận bất kỳ học bổng nào khác trong năm học 2017 – 2018, ngoài học bổng dành cho sinh viên xét theo chế độ chính sách của ĐH Bách Khoa Hà Nội (nếu có).

4. Hồ sơ xét Học bổng, gồm có:

– Đơn đăng ký xét Học bổng (Theo mẫu 01).

– Bảng điểm học kỳ II năm học 2017-2018 (có xác nhận của phòng Đào tạo).

– Giấy xác nhận của địa phương đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

5. Thời gian nhận hồ sơ và xét Học bổng:

– Nhận hồ sơ: từ 20/08/2018 đến hết 15/09/2018.

– Xét hồ sơ: từ 18/09/2018 đến 20/09/2018.

– Công bố danh sách sinh viên dành Học bổng: 30/09/2018.

– Lễ trao Học bổng dự kiến: 08-20/10/2018.

6. Địa điểm nộp hồ sơ:

Cô Trần Thị Mai Doan – Phòng 306 (Văn phòng Bộ môn Hàn & Công nghệ kim loại), Nhà C1, Trường ĐHBK Hà Nội.

ĐT: 024 3 869 2204, DD: 0904 842 099
Email: doan.tranthimai@hust.edu.vn
Download mẫu đơn đăng ký https://drive.google.com/file/d/0B4K8BAOG8PxKUzFFckxqYnQ1UDA/view