Hội Nghị khoa học Quốc tế “Các loại vật liệu mới về Cơ khí – Cơ học – Vật lý và ứng dụng 2019″

Hội nghị quốc tế  PHENMA 2019 về  Cơ khí, Vật liệu mới, Cơ học và Vật lý được tổ chức từ ngày 7-10/11/2019 tại thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa hà Nội đã nhận được hơn 350 báo cáo tóm tắt (abstracts) của các tác giả tới từ 20 nước trên thế giới.

Các bài báo toàn văn đã được tập hợp trong Kỷ yếu của Hội nghị PHENMA 2019 và được xuất bản bởi SPRINGER (CHLB Đức) và NOVA SCIENCE (USA).

Ngoài ra, các bài báo toàn văn cũng được lựa chọn đăng trong các số đặc biệt của một số tạp chí quốc tế uy tín như sau:

– Tạp chí “Journal of Advanced Dielectrics” (SJR: Q2)

– Tạp chí “Applied Sciences” (Switzerland) (SJR: Q1)

– Tạp chí “Modern Physics Letters B” (SJR: Q4)

– Tạp chí “Material Physics and Mechanics” (SJR: Q3)

Hiện nay, thông tin về số đặc biệt của tạp chí “Applied Sciences” (Switzerland) dành cho Hội nghị PHENMA 2019 đã được thông báo chính thức bởi tạp chí, tại đường link sau:

https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/physics_mechanics_2019

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ:

1. TS. Nguyễn Hữu Quang (Email: quang.nguyenhuu@hust.edu.vn; Mobile: 0942167123)

2. TS. Trần Thế Văn (Email: vanct4.hut@gmail.com; Mobile: 0904162701)

3. TS. Nguyễn Anh Tú (Email: tuna@haui.edu.vn; Mobile: 0904378033)

Tổng thư ký Khoa học:

PGS. TS. Nguyễn Đức Toàn (Email: toan.nguyenduc@hust.edu.vn; Mobile: 0988693047)

Thư ký Đối ngoại và Tổ chức:

1. TS. Phạm Đức An (Email: an.phamduc@hust.edu.vn, Mobile: 0971561418)

2. TS. Mạc Thị Thoa (Email: thoa.macthi@hust.edu.vn, Mobile: 0985288366)