Kết quả xét học bổng TIẾN TUẤN 2016-2 và lễ trao học bổng

KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG TIẾN TUẤN HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016 – 2017  ( Ngành Công nghệ Hàn)

 

Stt

Mã SV

Họ và Tên

Khóa

CPA

Điểm TB học kì

Số tín chỉ

Ghi chú

1

20133807

Hồ Trung Thông

58

2.83

3.89

18

 

2

20134659

Nguyễn Tuấn Vũ

58

2.56

3.88

16

 

3

20133388

Lại Thanh Tài

58

2.43

3.86

18

 

4

20133037

Phạm Đức Phương

58

2.36

3.78

20

 

5

20134232

Trần Hữu Trường

58

2.61

3.69

13

 

6

20130496

Hà Đức Cường

58

2.34

3.68

20

 

7

20130808

Đinh Quốc Đạt

58

 

3.61

18

 

8

20140554

Bùi Việt Cường

59

2.78

3.57

21

 

9

20134455

Trịnh Sơn Tùng

58

 

3.50

18

 

10

20132977

Hoàng Đình Phúc

58

 

3.31

18

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN HÀN & CNKL

 

 

KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG TIẾN TUẤN HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016 – 2017  ( Ngành Chế tạo máy)

 

 

Stt

Mã SV

Họ và Tên

Khóa

CPA

Điểm TB học kì

Số tín chỉ

Ghi chú

1

20134034

Dương Văn Toản

58

 

3.81

18

 

2

20130748

Phạm An Dương

58

 

3.50

14

 

3

20133203

Dương Văn Quyết

58

2.58

3.5

14

 

4

20131630

Nguyễn Xuân Hoàng

58

3.05

3.44

16

 

5

20133921

Trần Văn Tiên

58

3.02

3.38

16

 

6

20133598

Trần Văn Thái

58

2.69

3.31

16

 

7

20130491

Đỗ Đức Cường

58

2.97

3.25

16

 

8

20132574

Đặng Nhật Minh

58

2.55

3.06

16

 

9

20132710

Võ Hoài Nam

58

 

3.0

16

 

10

20132949

Tráng Sử Phong

58

2.77

3.0

16

SV dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo

 

TRƯỞNG BỘ MÔN HÀN & CNKL

 

Thời gian trao học bổng:

Sáng chủ nhật, ngày 01/10/2017 tại buổi sinh hoạt công dân

Địa điểm: Hội trường C2

Đề nghị các bạn sinh viên có tên trong danh sách có mặt để dự lễ trao học bổng