Phân công ĐATN 20183

DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐATN 20183

Mã HPTên HPMã SVHọ và tênNgày sinhTên lớpBộ môn HD
ME4441ĐATN cử nhân20110059Đoàn Ngọc Hoàng Bảo02/20/1993KT cơ khí 4-K56MCX
ME4441ĐATN cử nhân20110158Phạm Văn Dương06/21/1993KT cơ khí 5-K56Dao
ME4441ĐATN cử nhân20111055Nguyễn Hoàng San09/04/1993KT cơ khí 4-K56Dao
ME4441ĐATN cử nhân20110769Lê Hoàng Thạch07/26/1993KT cơ khí 2-K56CNCTM
ME4441ĐATN cử nhân20143979Ngô Quang Thanh11/08/1996Kỹ thuật cơ khí 6 K59CNCTM
ME4441ĐATN cử nhân20110888Trần Văn Trường09/18/1993KT cơ khí 8-K56Dao
 ĐATN cử nhân     
ME4992ĐATN cử nhân20155050Nguyễn Quang Anh02/18/1997CN- Cơ điện tử 2 K60CĐT
ME4992ĐATN cử nhân20146041Trần Tuấn Anh04/26/1996CN- Cơ điện tử 2 K59CĐT
ME4992ĐATN cử nhân20155117Tạ Văn Bắc10/29/1997CN- Cơ điện tử 1 K60CĐT
ME4992ĐATN cử nhân20146090Nguyễn Duy Công07/20/1996CN- Cơ điện tử 1 K59GCAL 
ME4992ĐATN cử nhân20155323Phạm Trọng Đại07/30/1997CN- Cơ điện tử 2 K60MMS
ME4992ĐATN cử nhân20155326Nguyễn Văn Đạo11/10/1997CN- Cơ điện tử 1 K60CNCTM
ME4992ĐATN cử nhân20155368Nguyễn Công Đô05/09/1996CN- Cơ điện tử 1 K60MMS
ME4992ĐATN cử nhân20155275Nguyễn Mạnh Dũng07/30/1997CN- Cơ điện tử 2 K60MMS
ME4992ĐATN cử nhân20155284Phùng Đức Dũng06/04/1997CN- Cơ điện tử 2 K60CĐT
ME4992ĐATN cử nhân20146123Luyện Minh Duy11/24/1996CN- Cơ điện tử 1 K59CNCTM
ME4992ĐATN cử nhân20155255Nguyễn Tiến Duy02/28/1997CN- Cơ điện tử 2 K60DAO
ME4992ĐATN cử nhân20155434Tạ Văn Giang02/04/1997CN- Cơ điện tử 2 K60DAO
ME4992ĐATN cử nhân20135433Nguyễn Văn Hà07/10/1995CN-KT Cơ điện tử 01 K58CNCTM
ME4992ĐATN cử nhân20155441Vũ Trọng Hay10/23/1997CN- Cơ điện tử 2 K60MMS
ME4992ĐATN cử nhân20146272Lê Minh Hiếu07/17/1996CN- Cơ điện tử 2 K59HÀN
ME4992ĐATN cử nhân20125125Hoàng Minh Hoàn10/15/1994CN-KT cơ điện tử K57MMS
ME4992ĐATN cử nhân20135713Cao Văn Hùng07/27/1995CN-KT Cơ điện tử 01 K58CĐT
ME4992ĐATN cử nhân20146362Nguyễn Văn Hùng09/17/1996CN- Cơ điện tử 1 K59MCX
ME4992ĐATN cử nhân20135729Trần Văn Hùng11/14/1995CN-KT Cơ điện tử 01 K58MMS
ME4992ĐATN cử nhân20135781Nguyễn Tuấn Khanh10/02/1994CN-KT Cơ điện tử 01 K58CĐT
ME4992ĐATN cử nhân20159845Đặng Xuân Kiên02/14/1993CN-KT Cơ điện tử 01 K58HÀN
ME4992ĐATN cử nhân20155877Nguyễn Văn Kiên08/05/1997CN- Cơ điện tử 1 K60CUD 
ME4992ĐATN cử nhân20155949Tăng Vũ Diệu Linh12/21/1997CN- Cơ điện tử 2 K60MMS
ME4992ĐATN cử nhân20146459Khương Đình Lộc08/28/1996CN- Cơ điện tử 1 K59MMS
ME4992ĐATN cử nhân20135957Bùi Đức Lương08/13/1995CN-KT Cơ điện tử 02 K58DAO
ME4992ĐATN cử nhân20156018Nguyễn Thanh Mai12/15/1997CN- Cơ điện tử 2 K60GCAL 
ME4992ĐATN cử nhân20152450Nguyễn  Minh09/29/1993Kỹ thuật cơ khí 1 K60CNCTM
ME4992ĐATN cử nhân20146497Đặng Đức Nam02/03/1995CN- Cơ điện tử 2 K59MCX
ME4992ĐATN cử nhân20156192Trịnh Văn Nhàn05/14/1997CN- Cơ điện tử 2 K60GCAL 
ME4992ĐATN cử nhân20156316Hồ Sỹ Quân08/22/1997CN- Cơ điện tử 1 K60MMS
ME4992ĐATN cử nhân20146580Mai Đức Quân12/21/1996CN- Cơ điện tử 2 K59CNCTM
ME4992ĐATN cử nhân20156309Nguyễn Văn Quang04/21/1997CN- Cơ điện tử 2 K60MMS
ME4992ĐATN cử nhân20125242Trần Quốc Quang09/02/1993CN-CN chế tạo máy K57DAO
ME4992ĐATN cử nhân20156337Dương Đình Quyền11/26/1997CN- Cơ điện tử 1 K60CNCTM
ME4992ĐATN cử nhân20156368Nguyễn Minh Sang04/14/1997CN- Cơ điện tử 2 K60MMS
ME4992ĐATN cử nhân20156385Đoàn Văn Sơn11/06/1997CN- Cơ điện tử 2 K60CĐT
ME4992ĐATN cử nhân20156413Nguyễn Mạnh Tài06/20/1997CN- Cơ điện tử 1 K60MMS
ME4992ĐATN cử nhân20136367Hoàng Văn Thanh09/09/1995CN-KT Cơ điện tử 02 K58CĐT
ME4992ĐATN cử nhân20156552Đinh Công Thuận04/10/1997CN- Cơ điện tử 2 K60GCAL 
ME4992ĐATN cử nhân20125311Phạm Văn Toàn09/23/1994CN-KT cơ điện tử K57DAO
ME4992ĐATN cử nhân20156757Lương Minh Tuấn06/17/1997CN- Cơ điện tử 1 K60CĐT
ME4992ĐATN cử nhân20146777Nguyễn Anh Tuấn07/20/1996CN- Cơ điện tử 1 K59CNCTM
ME4992ĐATN cử nhân20125341Phạm Anh Tuấn07/27/1994CN-KT cơ điện tử K57MCX
ME4992ĐATN cử nhân20156771Tạ Xuân Tuấn06/18/1997CN- Cơ điện tử 1 K60Hình họa
ME4992ĐATN cử nhân20156805Đỗ Thanh Tùng11/11/1997CN- Cơ điện tử 1 K60GCAL 
ME4992ĐATN cử nhân20156861Nguyễn Quốc Việt06/03/1997CN- Cơ điện tử 1 K60CĐT
 ĐATN cử nhân     
ME4993ĐATN cử nhân20159673Lê Văn Dung05/23/1996Cơ khí (Vũng Áng) - K59HÀN
ME4993ĐATN cử nhân20135104Nguyễn Mạnh Bảo10/15/1994CN-CTM 02 K58Dao
ME4993ĐATN cử nhân20159668Dương Văn Bình10/20/1996Cơ khí (Vũng Áng) - K59HÀN
ME4993ĐATN cử nhân20146065Nguyễn Thế Bôn09/24/1996CN- CTM K59CNCTM
ME4993ĐATN cử nhân20135158Nguyễn Thành Chung02/28/1995CN-CTM 02 K58Dao
ME4993ĐATN cử nhân20135161Phạm Văn Chung10/20/1995CN-CTM 02 K58MMS
ME4993ĐATN cử nhân20135308Trần Văn Đại03/12/1995CN-CTM 02 K58CNCTM
ME4993ĐATN cử nhân20125039Nguyễn Tuấn Danh06/05/1994CN-CN chế tạo máy K57CNCTM
ME4993ĐATN cử nhân20149805Nguyễn Văn Đức07/27/199458CKHTHÀN
ME4993ĐATN cử nhân20146211Nguyễn Việt Đức05/05/1996CN- CTM K59MMS
ME4993ĐATN cử nhân20135283Trịnh Nguyễn Việt Dũng10/14/1995CN-CTM 02 K58MCX
ME4993ĐATN cử nhân20149811Nguyễn Văn Huy05/07/199458CKHTHÀN
ME4993ĐATN cử nhân20159679Lê Đăng Khương03/17/1996Cơ khí (Vũng Áng) - K59CNCTM
ME4993ĐATN cử nhân20125179Vũ Ngọc Lâm06/06/1994CN-CN chế tạo máy K57CNCTM
ME4993ĐATN cử nhân20146487Nguyễn Công Minh01/28/1996CN- CTM K59MMS
ME4993ĐATN cử nhân20159683Nguyễn Đình Nam03/18/1996Cơ khí (Vũng Áng) - K59HÀN
ME4993ĐATN cử nhân20136056Nguyễn Hữu Nam05/16/1994CN-CTM 02 K58GCAL
ME4993ĐATN cử nhân20156241Trần Quang Phú08/09/1997CN- CTM 2 K60CNCTM
ME4993ĐATN cử nhân20125235Phạm Văn Phúc02/01/1994CN-CN chế tạo máy K57CNCTM
ME4993ĐATN cử nhân20146560Đoàn Thị Phương04/24/1996CN- CTM K59CNCTM
ME4993ĐATN cử nhân20159688Phạm Vũ Sang04/18/1996Cơ khí (Vũng Áng) - K59HÀN
ME4993ĐATN cử nhân20115288Phùng Ngọc Sơn11/28/1993CN chế tạo máy 2 -K56CNCTM
ME4993ĐATN cử nhân20159690Lê Khắc Thảo04/22/1996Cơ khí (Vũng Áng) - K59HÀN
ME4993ĐATN cử nhân20125309Nguyễn Đức Toàn04/15/1994CN-CN chế tạo máy K57CNCTM
ME4993ĐATN cử nhân20149822Phan Trọng Tường01/06/199458CKHTHÀN
ME4993ĐATN cử nhân20149824Đồng Tuấn Vũ05/18/199558CKHTHÀN
       
 
ME4358 20110596Nguyễn Xuân Phương KT Cơ điện tử 2-K56CUD
       
me4366ĐATN KSTN20143164Hoàng Trung Nghĩa KSTN - Cơ điện tử K59CUD
  
||Hide
    
ME5115ĐATN Kỹ sư CĐT20140732Nguyễn Kim Duy Cơ điện tử 2 K59CUD
ME5115ĐATN kỹ sư CĐT20142420Nguyễn Trung Kiên Cơ điện tử 2 K59CUD