SINH HOẠT CÔNG DÂN

CHƯƠNG TRÌNH

SINH HOẠT CÔNG DÂN &

TRAO HỌC BỔNG CÔNG TY TIẾN TUẤN

CHO SINH VIÊN GIỮA KHOÁ NĂM HỌC 2019-2020 (K61, K62, K63) Hệ Kỹ sư

Địa điểm:                               Hội trường C2 – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thời gian:                              Chủ nhật, ngày 24/11/2019- Buổi      Sáng 07h30 đến 11h30

 Nội dung chương trình như sau:

TT

Thời lượng

Nội dung

Phụ trách

1

07:00 – 07:15

Đăng ký, điểm danh, phát tài liệu

BTC

2

07:15 – 07:30

Văn nghệ, ổn định hội trường

BTC

3

07:30 – 07:40

Giới thiệu đại biểu

Khai mạc chương trình.

LĐ Viện

4

07:40 – 07:50

Những điểm lưu ý trong công tác Đào tạo

LĐ Viện

5

07:50 – 08:00

Những điểm lưu ý trong công tác Nghiên cứu Khoa học

LĐ Viện

6

08:00 – 08:10

Đào tạo Sau đại học

LĐ Viện

7

08:10 – 09:30

Chủ đề: Sinh viên Cơ Khí với Đổi mới Sáng tạo, Khởi nghiệp, cơ hội việc làm

+ Diễn giả + Khách mời

Công ty Vjlink

Công ty Kyrocera

Công ty FPT

BTC & Khách mời

8

09:30 – 10:15

Trao học bổng công ty Tiến Tuấn

BLĐ Viện Cơ Khí & Khách mời

9

10:15 – 11:15

Đối thoại với BLĐ + Các khách mời Doanh  nghiệp Cơ Khí

+ Giải đáp, chia sẻ

 

BTC & Khách mời

10

11:15 – 11:30

Kết thúc

BTC

 

Ban tổ chức rất hân hạnh được đón tiếp!