SV quá hạn học tập cho K56 kỹ sư và K57 CN

Trường đã họp xét trường hợp SV quá hạn học tập cho K56 kỹ sư và K57 CN. Các sinh viên nào thuộc diện trên liên hệ với Viện CK (thầy Sơn) hoặc phòng ĐT để có thông tin cụ thể".