Sinh hoạt Công dân giữa khóa K59, K60, K61

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

“SINH HOẠT CÔNG DÂN” CHO CÁC KHÓA 59, 60, 61

Địa điểm: Hội trường C2-Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thời gian: 1.10.2017

   8h00-11h00 cho các lớp K59 và các lớp KTCK, CNCDT, CNCN K60

   13h00-16h00 cho các lớp KTCĐT, CTTT, KSTN K60 và các lớp K61

Nội dung:

TT

Thời lượng

Nội dung

Phụ trách

1

08:00 – 08:15

(13:00-13:15)

Đăng ký, điểm danh, phát tài liệu

Liên chi đoàn

2

08:15 – 08:30

(13:15-13:30)

Văn nghệ, ổn định hội trường

Liên chi đoàn

3

08:30 – 08:35

(13:30-13:35)

Khai mạc:

- Giới thiệu đại biểu

- Giới thiệu tổng quan Viện Cơ khí

 

TS. Nguyễn Tiến Đông

PGS. Phạm Văn Hùng

4

08:35 – 08:55

(13:35-13:55)

Giới thiệu về Viện Cơ Khí

- Lời chào sinh viên Cơ khí

- Bài giới thiệu 3 phút của mỗi đơn vị

 

(Hình thức có thể slide, clips, talk…)

Liên chi đoàn

Đại diện 05 lĩnh vực ứng dụng của KTCK

Đại diện 02 lĩnh vực ứng dụng của CĐT

5

08:55 – 09:15

(13:55-14:15)

Công tác đào tạo:

- Giới thiệu về nhu cầu xã hội với ngành đào tạo

- Chương trình đào tạo

- Kế hoạch học tập

- Chuẩn đầu ra

Công tác ISO, truyền thông:

- Công tác cố vấn học tập, cán bộ quản lý lớp

- Các kênh liên hệ: email, facebook, fanpage

TS. Trương Hoành Sơn

TS. Nguyễn Tiến Đông

6

09:15-09:30

(14:15-14:20)

Văn nghệ giữa giờ

LỄ TRAO HỌC BỔNG TIẾN TUẤN 2016-2

Liên chi đoàn

Công ty Tiến Tuấn

7

09:30 – 09:50

(14:20-14:30)

Các hoạt động ngoại khóa của sinh viên Viện Cơ Khí

- Liên chi Đoàn – Liên chi Hội

- Sinh viên nghiên cứu khoa học

- Sinh viên với hoạt động tình nguyện

- Các CLB

HULS, Tiếng Anh – ILEC, các nhóm NCKH

Liên chi đoàn

TS. Thái Phương Thảo

8

09:50-10:30

(14:30-15:30)

Hướng nghiệp cho sinh viên Cơ khí

Phần giới thiệu của công ty HONDA, VIJA Link, Suntomas

Công ty HONDA

Công ty VIJA Link

Suntomas

7

10:30 – 11:00

(15:30-16:00)

Giao lưu:

- Hỏi đáp Sinh viên & Khách mời + Thầy Cô

 

Toàn bộ BTC & Khách mời chương trình

8

16:00 – 16:15

Kết thúc

- Cảm ơn, tặng quà

- Thu phiếu điểm danh

 

BTC

 

·         Yêu cầu:

-          Các cán bộ QLLSV có mặt

-          LCĐ tổ chức sắp xếp chỗ ngồi cho các lớp, truyền thông trên các kênh về SHCD