Sinh hoạt Công dân giữa khóa K60, K61, K62

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CƠ KHÍ

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

“SINH HOẠT CÔNG DÂN” CHO CÁC KHÓA 60, 61, 62

Địa điểm: Hội trường C2-Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thời gian: 11.11.2018

8h00-11h00 cho các lớp K60 và các lớp KTCK, CNCN K61

13h00-16h00 cho các lớp KTCĐT, CTTT, KSTN K61 và các lớp K62

Nội dung:


TT

Thời lượng

Nội dung

Phụ trách

1

08:00 – 08:15

(13:00-13:15)

Đăng ký, điểm danh, phát tài liệu

Liên chi đoàn

2

08:15 – 08:30

(13:15-13:30)

Văn nghệ, ổn định hội trường

Liên chi đoàn

3

08:30 – 08:35

(13:30-13:35)

Khai mạc:

- Giới thiệu đại biểu

- Giới thiệu tổng quan Viện Cơ khí

 

TS. Hoàng Hồng Hải

PGS. Phạm Văn Hùng

5

08:35 – 09:15

(13:35-14:15)

Công tác đào tạo:

- Giới thiệu về nhu cầu xã hội với ngành đào tạo

- Chương trình đào tạo

- Kế hoạch học tập

- Chuẩn đầu ra

Công tác ISO, truyền thông, NCKH:

- Công tác cố vấn học tập, cán bộ quản lý lớp

- Các kênh liên hệ: email, facebook, fanpage

TS. Trương Hoành Sơn

TS. Vũ Toàn Thắng

 

8

09:10-10:15

(14:15-15:15)

Hướng nghiệp cho sinh viên Cơ khí

Phần giới thiệu các doanh nghiệp

Trao học bổng Tiên Tuấn, K33

 

7

10:15 – 11:00

(15:30-16:00)

Giao lưu:

- Hỏi đáp Sinh viên & Khách mời + Thầy Cô

 

Toàn bộ BTC & Khách mời chương trình

8

11:00 – 11:15

16:00 – 16:15

Kết thúc

- Cảm ơn, tặng quà

- Thu phiếu điểm danh

 

BTC