THÔNG BÁO DS sinh viên được Học bổng TIẾN TUẤN học kỳ I năm học 2018-2019

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN CƠ KHÍ       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG TIẾN TUẤN

Học kỳ I năm học 2018 – 2019 

1.    Chuyên ngành CN Chế tạo máy 

TT

Họ tên SV

MSSV

Lớp - khóa

ĐIỂM TB HK 20181 (GPA)

ĐIỂM CPA

SỐ TC

GHI CHÚ

1

Nguyễn Đăng Lập

20152146

KTCK 05 - CTM K60

3.67

3.16

18

 

2

Nguyễn Hoàng Sơn

20143830

KTCK 06 - CTM K59

3.6

2.4

20

 

3

Nguyễn Ngọc Anh

20160143

KTCK 05- CTM K61

3.57

3.07

15

 

4

Nguyễn Báu

20150243

KTCK 01-  CTM K60

3.53

2.42

19

 

5

Ngô Trần Minh Đức

20151027

KTCK 06- CTM K60

3.5

3.23

20

 

6

Nguyễn Đức Sơn

20163534

KTCK 02 - CTM K60

3.44

3.36

17

Giấy chứng nhận hộ cận nghèo

7

Đăng Quang Điệp

20150928

KTCK 01 - CTM K60

3.33

2.76

24

 

8

Nguyễn Văn Sinh

20143779

KTCK 02 - CTM K59

3.12

2.77

8

Giấy chứng nhận hộ cận nghèo

9

Đỗ Thế Hinh

20151455

KTCK 03 - CTM K60

3

2.73

20

Giấy chứng nhận hộ cận nghèo

10

Trần Văn Thỏa

20163906

KTCK 02 - CTM K61

2.83

2.21

18

Giấy chứng nhận hộ cận nghèo

 2.    Chuyên ngành CN Hàn

TT

Họ tên SV

MSSV

Lớp - khóa

ĐIỂM TB HK 20181 (GPA)

ĐIỂM CPA

SỐ TC

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thế Khánh Duy

20150621

KTCK 06 - CN Hàn K60

3.7

2.83

20

 

2

Trịnh Văn Luyến

20162584

KTCK 02 - CN Hàn K61

3.62

3.24

21

 

3

Cao Văn Trưởng

20144829

KTCK 07- CN Hàn K

3.54

2.48

24

 

4

Mai Tuấn Dũng

20160666

KTCK 03 - CN Hàn K61

3.32

3.07

17

 

5

Hồ Anh Tuấn

20164333

KTCK 04- CN Hàn K61

3.3

2.43

15

 

6

Ngô Văn Tuyên

20154161

KTCK 01 - CN Hàn K60

3.25

2.08

20

 

7

Dương Vinh Quang

20143563

KTCK 04- CN Hàn K

3.07

2.55

14

 

8

Đinh Viết Tuấn

20154074

KTCK 02   CN Hàn K60

2.86

2.3

22

 

9

Phạm Ngọc Việt

20145244

KTCK 05 - CN Hàn K59

2.71

1.9

21

 

10

Nguyễn Duy Châu

20150330

KTCK 06 - CN Hàn K60

2.67

2.35

24

 

                                                                                   Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 

 

 

Viện Cơ khí