THÔNG BÁO HỌC BỔNG DU HỌC HÀN QUỐC VỀ CƠ ĐIỆN TỬ, CƠ KHÍ VÀ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

THÔNG BÁO HỌC BỔNG DU HỌC HÀN QUỐC VỀ CƠ ĐIỆN TỬ, CƠ KHÍ VÀ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
Chi tiết về các hướng nghiên cứu của giáo sư cụ thể trong link ở dưới.
https://drive.google.com/open…
Điều kiện ngoại ngữ: 5.5 IELTS hoặc 700 TOEIC
Sinh viên có nhu cầu biết thêm thông tin liên hệ cô Lan - Bộ môn CNCTM
CV gửi trực tiếp tới địa chỉ lan.phungxuan@hust.edu.vn