THÔNG BÁO HỌC BỔNG TECHNOKOM kỳ 20191

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN CƠ KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /TB-ĐHBK-CKHà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2020

 THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký xét học bổng TECHNOKOM kỳ 20191)

Kính gửi:    Sinh viên ngành Công nghệ Hàn - Viện Cơ khí

Tổng giám đốc Công ty cổ phần TECHNOKOM - Ông Đinh Xuân Sơn - cựu sinh viên K37 ngành Công nghệ Hàn - Khoa Chế tạo máy (nay là Viện Cơ khí) đã ký thỏa thuận tài trợ 06 suất học bổng/học kỳ, trị giá 5 triệu đồng/suất (tổng tài trợ 60 triệu đồng/năm) nhằm động viên, khuyến khích và hỗ trợ tài chính cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Hàn thuộc Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Được sự uỷ nhiệm của Công ty cổ phần Technokom, bắt đầu từ năm học 2019 - 2020, Viện Cơ khí sẽ tiến hành xét và tổ chức trao học bổng theo HỌC KỲ cho những sinh viên ngành Công nghệ Hàn, Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đạt thành tích xuất sắc trong học tập và có tinh thần vượt khó. Đây không chỉ là nguồn tài chính khuyến khích sinh viên nỗ lực hơn trong học tập và nghiên cứu, mà còn là tiền đề để các sinh viên này được tiếp cận và có cơ hội thực tập, việc làm tại Công ty cổ phần Technokom.

Để trao học bổng học kỳ 20191, sinh viên đăng ký xét Học bổng chú ý các vấn đề cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận học bổng:

Sinh viên ngành Công nghệ Hàn, Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho các đối tượng sau:

-  Các sinh viên ngành Công nghệ Hàn có kết quả học tập tốt nhất (xếp theo thứ tự) của học kỳ 20191, kết quả học tập tính theo quy chế của Trường ĐHBK Hà Nội và có xác nhận của Phòng Đào tạo đại học.

-  Các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt được thành tích học tập đáng khuyến khích. Hoàn cảnh khó khăn phải có Giấy xác nhận của địa phương, kết quả học tập tính theo quy chế của Trường ĐHBK Hà Nội và có xác nhận của Phòng Đào tạo đại học.

-  Ưu tiên các sinh viên có nguyện vọng công tác tại Công ty Technokom sau khi tốt nghiệp.

2. Giá trị học bổng: 

Mỗi suất học bổng trị giá 5.000.000 đồng/suất.

3. Tiêu chí xét Học bổng:

– Sinh viên năm thứ 3, 4 và 5 (đối với hệ 5 năm) và sinh viên năm hết thứ 3 và 4 (đối với hệ 4 năm) ngành Công nghệ Hàn.

– Điểm trung bình học kỳ 20191 (theo cách tính và có xác nhận của phòng Đào tạo).

– Điểm trung bình tích lũy (CPA) (tiêu chí tham khảo).

– Đạo đức tốt, không chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào trong quá trình học tập.

– Chưa nhận bất kỳ học bổng nào khác trong kỳ 20191, ngoài học bổng dành cho sinh viên xét theo chế độ chính sách của ĐH Bách Khoa Hà Nội (nếu có).

4. Hồ sơ xét Học bổng, gồm có:

– Đơn đăng ký xét Học bổng Technokom (Theo mẫu 01).

– Bảng điểm học kỳ 20191 (có xác nhận của phòng Đào tạo).

– Giấy xác nhận của địa phương đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

5. Thời gian nhận hồ sơ và xét Học bổng:

– Nhận hồ sơ: từ 09/03/2020 đến hết 20/03/2020.

– Xét hồ sơ: từ 23/03/2020 đến 03/04/2020.

– Công bố danh sách sinh viên dành Học bổng: 06/04/2020.

– Lễ trao Học bổng dự kiến: 04/2020.

6. Địa điểm nộp hồ sơ:

Trần Thị Mai Doan – Phòng 306 (Văn phòng Bộ môn Hàn & Công nghệ kim loại), Nhà C1, Trường ĐHBK Hà Nội.

ĐT: 024 3 869 2204, DD: 0904 842 099
Email: doan.tranthimai@hust.edu.vn
Sinh viên có thể tham khảo thêm thông tin và tải các mẫu đơn đăng ký tại:

Website: https://drive.google.com/file/d/1Nq5Pdykz4EsN-rmAwUt10J5pSpnRDVTd/view?usp=sharing

Facebook: Bộ môn Hàn và Công nghệ kim loại, Viện Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội