Thi tuyển Tài Năng và xét tuyển Chất Lượng Cao

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ELITECH

- Các chương trình đào tạo tinh hoa hướng tới cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Một cơ hội tuyệt vời để phát huy hết khả năng và chinh phục những chân trời tri thức mới!
Thông tin chi tiết về Đăng ký tuyển sinh vào ELITECH
- Chương trình Tiên tiến:Kỹ thuật Cơ điện tử 
- Chương trình tài năng Hệ thống Cơ điện tử thông minh và Rô bốt
CDT thong minh.png
http://ts.hust.edu.vn/ -> Chương trình Elitech
Chương trình học: tích hợp Cử nhân – Thạc sỹ (4 + 1.5)
Thời gian đăng ký: Từ ngày 7/8/2018 đến 15h00 ngày 17/8/2018.
Thời gian thi: ngày 25/8/2018, Toán: 7h30-9h30, Vật lý
Thông báo kết quả: ngày 1/9/2018 

TUYỂN SINH
Tuyển thẳng:
Toán (giải Nhất, Nhì), Vật lý (giải Nhất); tuyển thẳng vào chương trình tài năng Hệ thống Cơ điện tử thông minh và Rô bốt
Thi tuyển
Thí sinh được đăng ký thi tuyển vào các chương trình đào tạo tài năng nếu đạt yêu cầu sau: điểm xét 22,5 trở lên, trong đó điểm thi môn Toán phải đạt 7,50 trở lên. Môn thi: Toán, Lý.