Thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 20191

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 20191

Nhà trường gửi các đơn vị Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 20191 như sau:

1.      Thời gian : Thứ 7 ngày 16/5/2020 tại Hội trường C2 và Hội trường tầng 10 Thư viện Tạ Quang Bửu, buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30

·      Tại Hội trường C2:

- Buổi sáng gồm các Viện: Ngoại ngữ, Dệt-May, Da giầy và Thời trang, Điện tử Viễn thông, Điện.

- Buổi chiều gồm các Viện: KH&CN Môi trường, Kinh tế & Quản lý, Cơ khí động lực, Cơ khí.  

·      Tại Hội trường tầng 10 Thư Viện Tạ Quang Bửu:

- Buổi sáng gồm các Viện: Vật lý Kỹ thuật, KH&KT Vật liệu, KH&CN Nhiệt lạnh, CN Thông tin và Truyền thông.

- Buổi chiều gồm các Viện: Toán ƯD và Tin học, Sư phạm KT, KT Hóa học, CN Sinh học và CN Thực phẩm.

2.      Địa điểm: Hội trường C2.

3.      Hình thức tổ chức: Trao bằng tập trung, nhiều đơn vị trong một buổi, mỗi đơn vị được bố trí một khu vực ngồi cho SV trong Hội trường.  

4.      Thành phần trao bằng: Ban Giám hiệu + Lãnh đạo các Viện đào tạo.

5.  Nhiệm vụ: SV biết về việc đăng ký dự Lễ tốt nghiệp tại đây : https://bit.ly/3fEEOM7