Thông báo chương trình học bổng Hiệp hội đường sắt Hàn Quốc

1. Đơn vị tài trợ: : The Korea Society for Railway

Tên học bổng: Học bổng : The Korea Society for Railway Scholarship

 Điều kiện tham gia:

Sinh viên Viện Cơ khí – Cơ Điện tử, ĐH Bách Khoa Hà Nội

·      Sinh viên có thành tích học tập tốt nhất (xếp theo thứ tự)

·      Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập đáng khuyến khích

2. Giá trị học bổng:

10 suất học bổng, mỗi suất học bổng trị giá 2.000.000 đồng/suất.

3. Tiêu chí xét Học bổng:

– Sinh viên năm thứ 3, 4 và 5 (đối với hệ 5 năm) và sinh viên năm hết thứ 3 và 4 (đối với hệ 4 năm) thuộc các chuyên ngành Cơ khí, Cơ Điện tử.

– Điểm trung bình và số lượng tín chỉ của học kỳ II năm học 2016 – 2017 (theo cách tính của phòng Đào tạo).

– Điểm trung bình tích lũy (CPA) (tiêu chí tham khảo).

– Đạo đức tốt, không chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào trong quá trình học tập.

- Tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội.

4. Hồ sơ xét Học bổng, gồm có:

– CV đăng ký.

– Bảng điểm học kỳ II năm học 2016-2017 (có xác nhận của phòng Đào tạo).

– Giấy xác nhận của địa phương đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

5. Thời gian nhận hồ sơ và xét Học bổng:

– Nhận hồ sơ: từ 15/10/2017 đến hết 31/10/2017.

6. Địa điểm nộp hồ sơ:

TS Hoàng Hồng Hải – C8-106, Trường ĐHBK Hà Nội.

Tel: 0934493466, Email:hai.hoanghong@hust.edu.vn