Thông báo danh sách lớp, thăm quan và SHCD Viện Cơ Khí cho K63

KÍNH GỬI CÁC EM TÂN SINH VIÊN K63 VIỆN CƠ KHÍ

I. Để chào đón thế hệ sinh viên mới của Viện Cơ Khí, Viện tổ chức thăm quan cơ sở vật chất của Viện, giúp cho  các em tân sinh viên tăng thêm tinh thần đoàn kết; tạo niềm tin vững chắc của sinh viên đối với Nhà trường và Viện  giúp sinh viên hiểu rõ hơn môi trường học tập về chuyên ngành đào tạo của Viện và định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Viện tổ chức buổi tham quan xưởng thực hành theo lịch trình cụ thể như sau:

STT

Thời gian

Lớp

Ghi chú

Thời gian

Lớp

Ghi chú

Ngày 23.8.2018

1

8h00

KTCK1

 

14h00

KTCK7

 

2

8h20

KTCK2

 

14h20

KTCK8

 

3

8h40

KTCK3

 

14h40

KTCK9

 

4

9h00

KTCK4

 

15h00

KTCK10

 

5

9h20

KTCK5

 

15h20

KTCK11

 

6

9h40

KTCK6

 

15h40

KTCK12

 

Ngày 24.8.2018

1

8h00

CTTT – Nhóm 1


14h00

KTCĐT4

 

2

8h20

CTTT – Nhóm 2

14h20

KTCĐT5

 

3

8h40

KTCĐT1

 

14h40

KTCĐT6

 

4

9h00

KTCĐT2

 

15h00

KTCĐT7

 

5

9h20

KTCĐT3

 

 

 

 

 Lưu ý: Sinh viên có mặt tại cửa thư viện Tạ Quang Bửu trước 8h00 và 14h00 

II. LỊCH sinh hoạt công dân ( Orientation day) Tầng 10 thư viện Tạ Quang Bửu

8:30, Ngày 27/8 (thứ hai) Viện Cơ Khí - Giới thiệu ngành nghề, gặp gỡ trao đổi về chương trình đào tạo, hoạt động ngoại khóa cho SV với lãnh đạo Viện, thầy cô bộ môn và LCĐ dành cho tân sinh viên lớp KTCK1-->KTCK12

8:30, Ngày 28/8 (thứ ba) Viện Cơ Khí - Giới thiệu ngành nghề, gặp gỡ trao đổi về chương trình đào tạo, hoạt động ngoại khóa cho SV với lãnh đạo Viện, thầy cô bộ môn và LCĐ dành cho tân sinh viên lớp CTTT và KTCĐT

III. DANH SÁCH LỚP K63

https://drive.google.com/file/d/1eUdysYwFfwKVnqMpzGOquXlxqMU7uW-f/view?usp=sharing