Thông báo sinh viên đăng ký tốt nghiệp 20181


Viện  Cơ Khí xin thông báo cho các bạn sinh viên có tên trong danh sách nộp tiền lệ phí làm bằng tốt nghiệp, sao bằng tốt nghiệp bảng điểm liên hệ:

Cô.Thanh (văn phòng Viện CK- C10-305). 
Thời gian từ 16/1/2018 đến 31/1/2018.

DS sinh viên đăng ký kỳ 20181:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18l4thLzfeQvJBCF8EhVfs1yNShf60g1TXnhPmXfgWGc/edit#gid=535261437