Thông báo thực tập công nghiệp 20191

THÔNG BÁO

Danh sách phân công SV Thực tập công nghiệp 20191

 Đề nghị sinh viên liên lạc với Bộ môn trước ngày 18/09/2019 để thực hiện.

Các bạn thực tập theo danh sách VCK, sáng thứ hai 7h15 ngày 23/09/2019 tập trung trước Thư Viện TQB, xe công ty sẽ đón các bạn sang cơ sở thực tập. Lưu ý mang theo đồ đạc cá nhân để ở phòng trọ công ty trong suốt thời gian thực tập.


Trân trọng