ĐĂNG KÝ HỌC TẬP KỲ 1 NĂM HỌC 2017 – 2018 CHO CÁC KHÓA K58 - K61

THÔNG BÁO

V/V: ĐĂNG KÝ HỌC TẬP KỲ 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

CHO CÁC KHÓA K58 -  K61

 

1. Đăng ký điều chỉnh lớp học: Tất cả các sinh viên đều được đăng ký lớp

K58-K60: từ 15/08/2017– 16h ngày 17/08/2017

Chương trình đặc biệt: từ 16h 17/08/2017– 16h ngày 19/08/2017

K61: từ 16h 19/08/2017– 16h ngày 21/08/2017

2. Về việc mở lớp Yêu cầu tổng số SV xin mở lớp > 25 SV (SV làm đơn xin mở lớp và có ý kiến đồng ý của lãnh đạo BM kèm theo danh sách các bạn đồng ý đăng ký học phần xin mở).

Thời gian đăng ký mở lớp mới: hết ngày 19/08/2017

3. Đăng ký Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp: Sinh viên đăng ký theo mẫu. (cập nhật ngày 27/07/2017).

4. Thực tập công nghiệp: Sinh viên theo dõi trên bảng Thông báo của Viện Cơ khí (C10-305) khi có thông báo cụ thể và có địa điểm thực tập do BM đề xuất. (Mỗi BM có số lượng SV theo sự phân bổ của Viện)

5. Sinh viên lưu ý khí đăng ký thí nghiệm và lớp học với lớp ít SV để có điều chỉnh phù hợp theo lịch của Phòng đào tạo

Thông báo lớp ít sinh viên: 16h ngày 25/08/2017

Thông báo lớp hủy/giữ, lớp ít sinh viên (trừ các lớp của K61): 29/08/2017

Đăng ký điều chỉnh của các lớp hủy: đến 16h ngày 01/09/2017

 SV cần lưu ý: Viện Cơ khí không giải quyết các trường hợp sau:

- Sinh viên đăng ký học lớp lý thuyết kỳ A, đăng ký thí nghiệm kỳ B

- Sinh viên đã đăng ký vào lớp hủy mà không tự chuyển lớp vào thời gian điều chỉnh lớp hủy ở trên

 Sinh viên có nhu cầu mục 2, mục 3, mục 4 nộp 01 đơn tại Văn phòng Viện Cơ Khí, C3-305 và 01 đơn tại đơn vị chuyên môn đăng ký.

 Hạn nộp chiều thứ 4, ngày 30/08/2017.( Ngoài hạn không giải quyết)

Ghi chú:

-         Sinh viên tham khảo các mẫu trên trang Web: sme.hust.edu.vn  (Mục tin tức)

-         SV đăng ký học tập trên sis.hust.edu.vn

 

Đề nghị các sinh viên lưu ý và thực hiện theo đúng kế hoạch.

VIỆN CƠ KHÍ