Học bổng - tuyển dụng

Học bổng công ty Santomas Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường ĐHBKHN và Công ty Satomas Việt Nam, hàng năm, công ty sẽ lựa chọn một số sinh viên ưu tú tham gia chương trình thực tập, nhận học bổng và làm việc tại công ty. Viện Cơ Khí xin trân trọng thông báo cơ hội thực tập, học bổng và cơ hội làm việc tại công ty Satomas Việt Nam thuộc tập đoàn Satomas cho năm học 2017-2018

Thông báo chương trình học bổng Hiệp hội đường sắt Hàn Quốc

THÔNG BÁO (Về việc đăng ký xét học bổng Hiệp hội đường sắt Hàn Quốc)

Học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ Dự án AUN/SEED-Net năm 2017

Học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ Dự án AUN/SEED-Net năm 2017

MS and PhD student positions in Mechanical Engineering : Seoul, Korea

MS and PhD student positions in Mechanical Engineering : Seoul, Korea

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SHARE (LẦN THỨ 4)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SHARE (LẦN THỨ 4)

XÉT CẤP HỌC BỔNG NĂM HỌC 2017-2018 CHO SINH VIÊN TỪ KHÓA 61 TRỞ VỀ TRƯỚC

VỀ VIỆC XÉT CẤP HỌC BỔNG NĂM HỌC 2017-2018 CHO SINH VIÊN TỪ KHÓA 61 TRỞ VỀ TRƯỚC

Giới thiệu cơ hội thực tập, học bổng và cơ hội làm việc tại công ty DAIZO TEC

Giới thiệu cơ hội thực tập, học bổng và cơ hội làm việc tại công ty DAIZO TEC thuộc tập đoàn Công nghiệp Oshima tại Nagasaki, Nhật Bản

Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long - Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long - Tuyển dụng

THÔNG TIN VỀ BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO HUST - NTV 2017

THÔNG TIN VỀ BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO HUST - NTV 2017

THÔNG TIN VỀ BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO HUST - NTV 2017

THÔNG TIN VỀ BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO HUST - NTV 2017

Full Scholarships and Opportunity for Postgraduate Study @ The University of Hong Kong

Full Scholarships and Opportunity for Postgraduate Study @ The University of Hong Kong

Thông báo tuyển dụng của công ty Nissan Techno Vietnam

Thông báo tuyển dụng của công ty Nissan Techno Vietnam

Thông báo Học bổng SHARE dành cho trao đổi sinh viên khu vực ASEAN và Buổi Giới thiệu học bổng

Thông báo Học bổng SHARE dành cho trao đổi sinh viên khu vực ASEAN và Buổi Giới thiệu học bổng

Kết quả học bổng Tiến Tuấn 2017 & Lễ trao học bổng

Kết quả học bổng Tiến Tuấn 2017 & Lễ trao học bổng

Học bổng TIẾN TUẤN học kỳ I năm học 2016 -2017)

Học bổng TIẾN TUẤN học kỳ I năm học 2016 -2017)

« 1 2 3 »