TIn tức- Hoat động

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐHBKHN VÀ TẬP ĐOÀN PANASONIC 2018

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐHBKHN VÀ TẬP ĐOÀN PANASONIC 2018

Sinh hoạt Công dân giữa khóa K59, K60, K61

Sinh hoạt Công dân giữa khóa K59, K60, K61

Thu BHYT và Học phí Học kỳ I năm học 2017-2018 (HK20171) và BHYT năm 2018

Thu BHYT và Học phí Học kỳ I năm học 2017-2018 (HK20171) và BHYT năm 2018

Ảnh tốt nghiệp 2016_2B

Ảnh tốt nghiệp 2016_2B

Danh sách sinh viên đi đào tạo Sỹ Quan Dự Bị 2017

Danh sách sinh viên đi đào tạo Sỹ Quan Dự Bị 2017

Tuyển sinh vào chương trình ELITECH

Tuyển sinh vào chương trình ELITECH

CÁC CÔNG NGHỆ LÕI HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP 4.0 TRONG CHƯƠNG TRÌNH ELITECH

CÁC CÔNG NGHỆ LÕI HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP 4.0 TRONG CHƯƠNG TRÌNH ELITECH

Triệu tập 46 sinh viên thực hiện Sỹ quan Dự bị 2017

Triệu tập 46 sinh viên thực hiện Sỹ quan Dự bị 2017

Thông báo kiểm định CTTT theo tiêu chuẩn AUN-QA

Thông báo kiểm định CTTT theo tiêu chuẩn AUN-QA

Thông báo SỸ QUAN DỰ BỊ 2017

Thông báo SỸ QUAN DỰ BỊ 2017

Về việc tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2017

Về việc tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2017

Về việc tổ chức họp lớp cuối kỳ 20162

Về việc tổ chức họp lớp cuối kỳ 20162

Thay đổi địa điểm tổ chức Lễ Tốt nghiệp

Thay đổi địa điểm tổ chức Lễ Tốt nghiệp

Chia tay cán bộ nghỉ chế độ Thầy Nguyễn Thành - Bm Gia công Áp lực

Chia tay cán bộ nghỉ chế độ Thầy Nguyễn Thành - Bm Gia công Áp lực

Nộp lệ phí đăng ký tốt nghiệp kỳ 20162B

Nộp lệ phí đăng ký tốt nghiệp kỳ 20162B

« 1 2 3 »