CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Trường đại học Bách Khoa Hà Nội  triển khai chương trình đào tạo tiên tiến với mục tiêu: Xây dựng được một hệ thống đào tạo đại học hiện đại theo mô hình các trường đại học tiên tiến trên thế giới để có thể nhân rộng trong toàn trường. Thực hiện chương trình góp phần đẩy nhanh quá trình đổi mới về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và quy trình đào tạo đại học, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nâng cao trình độ quản lý, tổ chức đào tạo để đạt yêu cầu chất lượng đẳng cấp quốc tế, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội và của người học.
 
Triển khai đào tạo chương trình đào tạo tiên tiến giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo một lực lượng nhân lực công nghệ cao, tạo cơ hội cho nhà trường và người học tiếp cận nhanh chóng với những kiến thức khoa học và công nghệ mới, nâng cao kiến thức chuyên môn và  một số kỹ năng cần thiết trong môi trường làm việc hiện đại như kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp và đặc biệt khả năng sáng tạo trong nghiên cứu. Đó là một bước đi hết sức cần thiết góp phần đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
 
Chương trình Đào tạo tiên tiên ngành Cơ - Điện Tử được xây dựng trên sự hợp tác với trường đại học công lập California State University, Chico.
 
Mục tiêu đào tạo
 
Cung cấp cho người học các khả năng sử dụng kiến thức toán học và các nguyên lý khoa học cơ bản để thiết kế, phát triển và đánh giá được các hệ thống thiết bị sử dụng trong sản xuất công nghiệp và chế tạo sản phẩm. Đào tạo kỹ sư có khả năng thiết kế, chế tạo "Các hệ thống thông minh" cũng như các sản phẩm cơ khí - điều khiển bằng cách kết hợp giữa các sensor với cơ cấu chấp hành và điều khiển bằng máy tính để tạo ra các sản phẩm chất lượng và hiệu quả.
 
Thời gian đào tạo 5 năm
 
Khối lượng kiến thức toàn khóa 170 tín chỉ
 
Đối tượng tuyển sinh
 
Học sinh tốt nghiệp THPT, trúng tuyển khối A kỳ thi tuyển sinh ĐH (diện được tuyển thẳng hoặc điểm trên một mức do nhà trường quy định từng năm), đạt điểm kiểm tra tiếng Anh đầu vào hoặc:    TOEFL paper ≥ 450, TOEFL CBT ≥ 140, IELTS ≥ 4.5. Chỉ tiêu dự kiến là 1 lớp, khoảng 50 sinh viên.
 
Quy trình đào tạo và tốt nghiệp
 
Sinh viên được học trong điều kiện học tập tốt nhất bằng tiếng Anh. Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử của trường đại học công lập California State University, Chico (CSUC, http://www.csuchico.edu/). Chương trình đào tạo kỹ sư cơ điện tử của CSUC đến nay là chương trình đào tạo Cơ điện tử duy nhất của Hoa Kỳ được Hiệp hội đánh giá chất lượng chương trình đào tạo về khoa học ứng dụng, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật và công nghệ Hoa kỳ (ABET) công nhận. Chương trình đào tạo có thể xem trên webside: www.csuchico.edu. Trưởng điều hành GS. Ramesh Varahamuti. Giảng viên là những giáo sư của trường ĐHBKHN và một số trường, viện nghiên cứu có kinh nghiệm giảng dạy, từng dạy và học tại các nước nói tiếng Anh; một số môn học sẽ do giáo sư của trường Đại học CSUC trực tiếp giảng dạy.
 
Quy trình đào tạo được tổ chức theo học chế tín chỉ, tuân theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm thứ nhất sinh viên học theo kế hoạch học tập chuẩn, chủ yếu các môn khoa học xã hội và nhân văn (bằng tiếng Việt), bổ sung tiếng Anh và một số học phần Toán cao cấp. Từ năm thứ hai trở đi học hoàn toàn bằng tiếng Anh.
 
Thông tin trên website của Chương trình tiên tiến
- Website: http://www.hust.edu.vn/web/vi/chuong-trinh-dao-tao-tien-tien
- Poster của chương trình Cơ điện tử