Cơ cấu tổ chức

1- BAN GIÁM ĐỐC VIỆN

Viện trưởng
        PGS. TS. Phạm Văn Hùng
 
Phó viện trưởng
           PGS.TS. Vũ Toàn Thắng
        TS. Hoàng Hồng Hải
        TS. Trương Hoành Sơn
 
2- ĐẢNG ỦY
        Bí thư: PGS. TS. Phạm Văn Hùng
 
3- CÔNG ĐOÀN
        Chủ tịch: ThS. Nguyễn Thị Thu Nga
 
4- LIÊN CHI ĐOÀN TNCS HCM
        Bí thư: TS. Thái Phương Thảo

5-  TRỢ LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA  VIỆN

TRỢ LÝ CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN

TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền: Trợ lý đào tạo đại học

TS. Lê Đức Độ:Trợ lý đào tạo sau đại học

TS. Nguyễn Thùy Dương: Trợ lý NCKH &CGCN

        TS. Trương Đức Phức: Trợ lý Công tác sinh viên

TS. Hoàng Hồng Hải: Trợ lý hợp tác quốc tế, doanh nghiệp

        TS. Lê Đức Độ & TS. Mạc Thị Thoa: Trợ lý chương trình đào tạo đặc biệt

 
6- CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Viện Cơ khí bao gồm 12 đơn vị trực thuộc
 1. Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy
 2. Bộ môn Cơ khí chính xác và Quang học
 3. Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt
 4. Bộ môn Cơ ứng dụng
 5. Bộ môn Gia công vật liệu và Dụng cụ công nghiệp
 6. Bộ môn Gia công áp lực
 7. Bộ môn Hàn và công nghệ kim loại
 8. Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật
 9. Bộ môn Máy và Ma sát học
 10. Bộ môn Cơ học Vật liệu và Kết cấu
 11. Bộ môn Cơ điện tử
 12. Trung tâm hỗ trợ Đào tạo, Nghiên cứu và Đổi mới công nghệ Cơ khí