ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

* Bậc Thạc sỹ Kỹ thuật / Thạc sỹ Khoa học:
- Thời gian đào tạo:
1 năm sau khi tốt nghiệp Kỹ sư hoặc 2 năm sau khi tốt nghiệp Cử nhân
- Ngành đào tạo:
* Chế tạo máy
* Cơ điện tử
* Cơ học kỹ thuật
* Công nghệ Hàn
 
* Bậc Tiến sỹ:
- Thời gian đào tạo: 3 năm sau khi tốt nghiệp Thạc sỹ hoặc 4 năm sau khi tốt nghiệp Kỹ sư
- Ngành đào tạo:
* Cơ học vật rắn
* Kỹ thuật Cơ khí:
+ Kỹ thuật máy công cụ
+ Thiết bị và hệ thống điều khiển tự động (Cơ khí)
+ Công nghệ chế tạo máy
+ Công nghệ Cơ khí chính xác và Quang học

* Kỹ thuật hàn