Danh sách cán bộ Nhóm chuyên môn Kỹ thuật thủy khí và tàu thủy

KỸ THUẬT THỦY KHÍ VÀ TẦU THỦY

      Nhóm chuyên môn Kỹ thuật Thủy khí và Tàu thủy được hình thành từ đội ngũ cán bộ của Bộ môn Kỹ thuật Thủy khí và Tàu thủy với tiền thân là Bộ môn Thủy khí Động lực được thành lập năm 1956.  

       Nhóm chuyên môn Kỹ thuật Thủy khí và Tàu thủy hiện có 07 cán bộ, trong đó có 05 Phó giáo sư, 02 Tiến sỹ. 

     Nhóm chuyên môn tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực: 

  • Kỹ thuật Tàu thủy: thiết kế tàu thông dụng và đặc biệt; lý thuyết tàu thủy; động lực học tàu thủy;hệ thống điều khiển chuyển động; trang thiết bị trên tàu; thiết bị tự hành không người lái; ứng dụng tin học trong kỹ thuật phương tiện thủy… 
  • Kỹ thuật Cơ khí Động lực: kỹ thuật thủy khí;hệ thống điều khiển thời gian thực; kỹ thuật lập trình trong thủy khí ứng dụng.
  • Cơ học chất lỏng: động lực học dòng chảy; lớp biên và lực cản; tính toán số dòng chảy… 

Trưởng NCM: PGS. TS. Lê Thanh Tùng 

Liên hệ 

NCM KỸ THUẬT THỦY KHÍ VÀ TÀU THỦY 

  • Phòng 705M – C7, ĐHBK Hà Nội