[SME] SEMINAR KHOA HỌC THÁNG 8

Thời gian bắt đầu: 10:30 am 04/08/2023

Thời gian kết thúc: 12:30 pm 04/08/2023

Địa điểm: Văn phòng Trường Cơ khí - C10 - 307

    Trường Cơ khí tổ chức buổi Seminar khoa học tháng 7 với chủ đề:
      “Thiết bị bay không người lái (UAVs) và Vệ tinh không gian (Satellites): Xu hướng, Thách thức, và Cơ hội”
Thời gian: 10h30-12h30, ngày 04/8/2023 (Thứ 6)
Địa điểm: C10-307
Diễn Giả: TS. Nguyễn Xuân Mừng – cựu sinh viên Ngành Cơ điện tử, hiện nay là Assistant Professor tại bộ môn Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ, Đại học Sejong, Seoul, Hàn Quốc.
   Kính mời Thầy/Cô và các bạn Học viên cao học, và NCS đăng ký tham dự buổi Seminar Nghiên Cứu Khoa Học của Trường Cơ Khí theo đường link dưới đây:
Lý lịch khoa học Diễn giả:

NGUYEN XUAN MUNG 202303 EN