JWRI Dojo Scholarship Program, Osaka University, Japan

JWRI Dojo Scholarship Program, Osaka University, Japan

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Cơ Khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Viện nghiên cứu công nghệ liên kết và hàn (Join and Welding Research Institute-IJWRI),  Đại học Osaka, Nhật Bản, Viện IJWRI sẽ cung cấp học bổng ngắn hạn cho sinh viên và cán bộ Viện Cơ khí năm 2021:

Mục đích chương trình: Chương trình JWRI Dojo được xây dựng để mời các cá nhân có năng lực nghiên cứu/học thuật để nghiên cứu về công nghệ liên kết và hàn tiên tiến (cutting-edge joining and welding techology) tại Viện IJWRI. Ngoài ra, chương trình còn khích lệ trao đổi học viên và nhân sự giữa JWRI và các Trường và Viện trên quốc tế.

Sơ lược chương trình:

  • Cá nhân được nhận học bổng chương trình sẽ bắt đầu nghiên cứu trong giai đoạn từ 1.1.2021 tới 1.5.2021.
  • Thời gian thực hiện nghiên cứu tối thiểu 91 ngày và tối đa không quá 1 năm (có thể gia hạn tới 2 năm tài chính)
  • Người được cấp học bổng sẽ được nhận trợ cấp: vé máy bay; chi phí sinh hoạt 70,000JPY/tháng  và học phí (19,800 JPY/tháng).

Thông tin cụ thể về chương trình các thầy/cô và các em sinh viên tham khảo: tại đây.