Tokyo Tech AOTULE Summer Program 2021

Tokyo Tech AOTULE Summer Program 2021

Phòng HTĐN thông báo nộp xin học bổng tham gia Chương trình Tokyo Tech AOTULE Summer Program 2021.

 

Sinh viên tham gia chương trình sẽ được tham gia trong  các dự án nghiên cứu dưới sự quản lý  và hướng dẫn của các giáo sư, nhà khoa học của Tokyo Tech.  Ngoài ra, Chương trình cũng bổ trợ các kiến thức về công nghệ của Nhật Bản, Tiếng Nhật cơ bản trong suốt thời gian.

 

1. Thông tin trường tiếp nhận:

2. Đối tượng xin: Sinh viên đại học năm cuối/sinh viên sau đại học

 

3. Số lượng học bổng:

 

Loại học bổng

Thời gian

Trợ cấp

Số lượng

Trao đổi Sinh viên

3 tháng

Từ 1/6/2021 – 31/8/2021

– Phí tham gia chương trình

– Phí sinh hoạt (khoảng 2000 Yên/ngày)

– Được Học viện Công nghệ Tokyo sắp xếp chỗ ở (Vé MB do ứng viên tự chi trả)

02 suất đi

TỔNG

02

4. Thể thức nộp hồ sơ:

 

4.1 Các nội dung của hồ sơ

  • Application form (MS Excel format)
  • Bảng điểm (bản dịch tiếng Anh)
  • Xác nhận sinh viên
  • Chứng chỉ ngoại ngữ (TOEFL, TOEIC, IELTS…)
  • Bản photo passport
  • Bản photo Visa
  • Check list

4.2  Hạn nộp hồ sơ:

  • Nộp hồ sơ trực tiếp cho phòng HTĐN trước ngày 25/11/2020

4.3   Chi tiết

  • Link:  https://drive.google.com/drive/folders/1K0RiSAcgOGGcpP-_4tZJ2yqOV22b1Q7L?usp=sharing

 

Địa chỉ nộp hồ sơ

 

Nguồn: https://www.hust.edu.vn/