Bộ môn Cơ sở Thiết kế Máy và Rôbốt

BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY VÀ RÔBỐT

Chủ nhiệm bộ môn: TS. Vũ Lê Huy
Văn phòng: D3-304- ĐHBK Hà nội ; Tel.: 04.38680101, 04.38692032