[TUYỂN DỤNG] FPT Software tuyển dụng vị trí Fresher Kỹ sư Cơ khí (CAD/CAE)

Từ trước đến nay ngành Cơ khí luôn được coi là xương sống của các nền kinh tế trên thế giới. Nó giúp tồn tại và hỗ trợ cho mọi ngành khác duy trì và phát triển. Có thể kể đến sự tồn tại của các thành phần cơ khí trong các sản phẩm nhỏ như: Bo mạch, chip.. hoặc các sản phẩm rất lớn như tàu thủy, máy bay, tàu thám hiểm… trong các lĩnh vực như: y tế, giao thông, môi trường… Có thể nói bất kỳ những sản phẩm hữu hình xung quanh cuộc sống chúng ta đều liên quan tới lĩnh vực cơ khí chế tạo và cơ điện tử.

Chính với sự đa dạng này, đồng thời trong giai đoạn Việt Nam đang tham gia hội nhập sâu, rộng trong nền kinh tế toàn cầu đã tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm cho các sinh viên các ngành kỹ thuật nói chung và đặc biệt là sinh viên ngành Cơ khí nói riêng. Dưới đây liệt kê một số công việc sau khi sinh viên tốt nghiệp cử nhân/ kỹ sư có thể quan tâm:

  1. Kỹ sư thiết kế (Design Engineer; R&D)
  2. Kỹ sư chất lượng (QA & QC Engineer)
  3. Kỹ sư sản xuất (Manufacturing/Production Engineer)
  4. Kỹ sư bán hàng (Sale Engineer)
  5. Kỹ sư dự án (Project Engineer)
  6. Kỹ sư bảo trì (Maintenance Engineer)

Với môi trường hộp nhập toàn cầu như trên, ngoài cơ hội làm việc tại các công ty/tập đoàn trong nước, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tìm kiếm các cơ hội để tiếp tục học tập hoặc làm tại các công ty/tổ chức trên thế giới:

  • Học tiếp lên các chương trình sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ)
  • Phỏng vấn và làm tại các công ty tại các nước (Nhật Bản; Hàn Quốc; Singapore;…)