LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Hoạt động Khoa học công nghệ trong Trường đã được phát triển mạnh, đặc biệt trong những năm năm gần đây. Số lượng đề tài của Viện chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng số đề tài của Trường ĐHBKHN.

Trong thời gian từ năm học 2018-2019 các giảng viên, cán bộ NCKH trong Trường đã và đang chủ trì, tham gia các đề tài, dự án NCKH theo thống kê dưới đây:

Các hoạt động khác như Hội nghị Khoa học sinh viên hàng năm, các kỳ thi Olympic Cơ học: Cơ học lý thuyết, Sức bền vật liệu, Cơ học thuỷ khí, Nguyên lý máy và Cơ sở thiết kế máy, các cuộc thi kỹ năng đo lường do hãng Mitotuyo tổ chức giữa các trường kỹ thuật cũng thu hút được sự tham gia của đông đảo sinh viên, luôn mang về nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi nói trên, góp phần khẳng định tài năng, trí tuệ của sinh viên Trường  ĐHBKHN nói chung và của Trường Cơ khí nói riêng.

Các hướng nghiên cứu khoa học chính hiện nay:

 • Robot công nghiệp, các máy CNC
 • Thiết kế thiết bị và dụng cụ đo Cơ khí-Quang học-Điện tử phục vụ đo lường và gia công chính xác
 • Nghiên cứu và thiết kế hệ điều khiển PLC cho máy gia công kim loại.
 • Ma sát và mài mòn
 • Công nghệ khuôn mẫu
 • Tính toán, thiết kế, tích hợp các thiết bị và hệ thống cơ điện tử
 • Động lực học và điều khiển các hệ cơ điện tử, mô phỏng các hệ cơ điện tử
 • Vật liệu composit
 • Các phần mềm ứng dụng trong cơ khí
 • Cơ khí ô tô;
 • Cơ khí Hàng không;
 • Năng lượng nhiệt.