ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1.1. Bậc Thạc sỹ 

       Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ của Trường Cơ khí áp dụng từ năm 2022, theo chương trình tích hợp cử nhân – thạc sỹ

STT

Chương trình đào tạo

Ngành bậc Thạc sĩ

Nội dung chương trình

(Nhấn vào link giới thiệu từng chương trình)

1
Kỹ thuật Nhiệt
Kỹ thuật Nhiệt HE2022 Ky thuat Nhiet
2
Kỹ thuật Cơ khí động lực
Kỹ thuật Cơ khí động lực TE2022KH Ky thuat co khi dong luc
3
Kỹ thuật Hàng không
Kỹ thuật Hàng không TE2022KH Ky thuat hang khong
4
Kỹ thuật ô tô
Kỹ thuật ô tô TE2022KH Ky Thuat oto
5
Kỹ thuật ô tô (Elitech)
Kỹ thuật ô tô (Elitech) TE2022E Ky thuat oto – Elitech
6
Kỹ thuật cơ khí
Kỹ thuật cơ khí CTĐT Cử nhân-Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí
7
Kỹ thuật Cơ Điện tử
Kỹ thuật Cơ Điện tử Mục tiêu và chuẩn đầu ra: Mục tiêu – Chuẩn dầu ra CTĐT ThS KT CĐT.docx

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Cơ điện tử:Master mechatronics emgineering Programme

8
Kỹ thuật Cơ Điện tử (Elitech)
Kỹ thuật Cơ Điện tử (Elitech)

1.2. Bậc Tiến sỹ

Danh mục chương trình đào tạo tiến sĩ từ năm 2022

TT Mã ngành Tên ngành đào tạo Tên chương trình đào tạo/định hướng Nội dung chi tiết

(Nhấn vào link theo từng chương trình)

1 9520103 Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật cơ khí
2 440109 Cơ học Cơ kỹ thuật
3 Cơ học vật rắn
4 Cơ học chất lỏng và chất khí 440109_Co hoc_chat long
5 9520116 Kỹ thuật cơ khí động lực Kỹ thuật cơ khí động lực 9520116_Ky Thuat Co Khi Dong Luc
6 9520130 Kỹ thuật ô tô Kỹ thuật ô tô 9520130_Ky Thuat Oto
7 9520115 Kỹ thuật nhiệt Kỹ thuật nhiệt 9520115_Kỹ thuật Nhiệt