Đào tạo sau đại học

Đào tạo sau đại học

1.1. Bậc Thạc sỹ Kỹ thuật / Thạc sỹ Khoa học:

 • Hình thức đào tạo:

1 năm sau khi tốt nghiệp Kỹ sư hoặc 1,5 năm sau khi tốt nghiệp Cử nhân

 • Ngành đào tạo:
 • Chế tạo máy
 • Cơ điện tử
 • Cơ học kỹ thuật
 • Công nghệ Hàn

1.2. Bậc Tiến sỹ:

 • Thời gian đào tạo: 3 năm sau khi tốt nghiệp Thạc sỹ hoặc 4 năm sau khi tốt nghiệp Kỹ sư
 • Ngành đào tạo:
 • Cơ học vật rắn
 • Kỹ thuật Cơ khí:
 • Kỹ thuật máy công cụ
 • Thiết bị và hệ thống điều khiển tự động (Cơ khí)
 • Công nghệ chế tạo máy
 • Công nghệ Cơ khí chính xác và Quang học
 • Kỹ thuật hàn

Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của các hệ và chương trình (Click vào link để xem):