Đào tạo sau đại học

Đào tạo sau đại học

1.1. Bậc Thạc sỹ Kỹ thuật / Thạc sỹ Khoa học:

 • Hình thức đào tạo: 1 năm sau khi tốt nghiệp Kỹ sư hoặc 1,5 năm sau khi tốt nghiệp Cử nhân
 • Ngành đào tạo:
  • Chế tạo máy
  • Cơ điện tử
  • Cơ học kỹ thuật
  • Công nghệ Hàn

1.2. Bậc Tiến sỹ:

 • Thời gian đào tạo: 3 năm sau khi tốt nghiệp Thạc sỹ hoặc 4 năm sau khi tốt nghiệp Kỹ sư
 • Ngành đào tạo:
  • Cơ học vật rắn
  • Kỹ thuật Cơ khí:
  • Kỹ thuật máy công cụ
  • Thiết bị và hệ thống điều khiển tự động (Cơ khí)
  • Công nghệ chế tạo máy
  • Công nghệ Cơ khí chính xác và Quang học
  • Kỹ thuật hàn

Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của các hệ và chương trình (Click vào link để xem):