HỢP TÁC QUỐC TẾ

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trong những năm vừa qua, Viện Cơ Khí không ngừng duy trì, phát triển cũng như mở rộng hợp tác với nhiều đối tác quốc tế là các Viện, Trường trên thế giới. Viện hiện duy trì hợp tác với nhiều đối tác ở Châu Á, Châu Âu và Châu Úc. Có thể kể đến một số hoạt động hợp tác quốc tế nổi bật như:

  • Hoạt động hợp tác song phương, cùng tham gia xây dựng chương trình đào tạo cũng như tiếp nhận sinh viên từ Viện với các đối tác như Đaị học Nagaoka (Nhật Bản), Đại học Griffith (Úc), Đại học Leibniz Hannover (Đức)
  • Hoạt động hợp tác nghiên cứu với các Viện, Trường như: Đại học Nagaoka, Học viện công nghệ Shibaura….
  • Các hoạt động trao đổi sinh viên, hoạt động Global Project-Based Learning (GPBL) với học viện công nghệ Shibaura Nhật Bản.
  • Hoạt động trao đổi sinh viên, cấp học bổng thạc sỹ, tiến sĩ từ các đối tác cho sinh viên Viện.
  • Hoạt động tài trợ phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Hàn do tổ chức Jica và đại học Nagaoka viện trợ.